Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Verslo pardavimas

Svarstant verslo perdavimo įpėdiniams klausimus gali būti susiduriama su situacija, kuomet palikuonys nesidomi verslu, neturi verslui vystyti reikiamų žinių ar gebėjimų, ar dėl kitų priežasčių prie šeimos vykdomo verslo prisidėti ir jo perimti nepageidauja. Kita galima situacija yra kuomet verslo savininkui mirus verslas visgi atitenka tokiems įpėdiniams. Abiem atvejais neišvengiamai tenka svarstyti verslo perleidimo išoriniam pirkėjui klausimą.

Didelių ir ilgą laiką vystytų verslų perleidimo sandoriai yra sudėtingi ir kompleksiniai, tačiau galima išskirti pardavėjui itin svarbius aspektus, kuriems reikėtų skirti ypatingą dėmesį:

Patvirtinimai ir garantijos

Nors teisės aktai numato tam tikrą verslo perleidimo sandorio šalių apsaugą, tačiau šalys sutartyje paprastai numato papildomus patvirtinimus ir garantijas. Nepaisant to, jog patvirtinimus ir garantijas suteikia abi šalys, ši perleidimo sutarties dalis ypač svarbi pirkėjui, kuriam patvirtinimai ir garantijos suteikia apsaugą, nes leidžia reikalauti atlyginimo už bet kokią žalą, paaiškėjus, jog pardavėjo suteikti patvirtinimai ir garantijos yra neteisingi. Dėl šios priežasties pirkėjas siekia kuo platesnių garantijų. Atitinkamai pardavėjas turėtų itin atidžiai ir atsakingai įvertinti kiekvieną suteikiamą patvirtinimą ir garantiją bei jų apimtį kiek įmanoma susiaurinti, nes, kaip jau minėta, paaiškėjus, jog bet kuris iš pardavėjo pateiktų patvirtinimų ir garantų yra neteisingas, pardavėjui kiltų pareiga atlyginti pirkėjui jo dėl to patirtą žalą.

Verslo patikrinimas (due diligence)

Su patvirtinimais ir garantijomis neatskiriamai susijęs verslo patikrinimas (due diligence). Ši procedūra yra priemonė, leidžianti pirkėjui pasitikrinti perkamą objektą, o pardavėjui – susiaurinti suteikiamų patvirtinimų ir garantijų apimtį. Pirkėjui suteikiama teisė pačiam detaliai išanalizuoti pirkimo objektą atliekant tiek teisinį, tiek finansinį, o reikalui esant – ir techninį, aplinkosauginį ar kitokį patikrinimą. Be to, jeigu tam tikros rizikos buvo atskleistos ar turėjo tapti žinomos pirkėjui patikrinimo metu, pirkėjas negali užbaigus sandorį pareikšti pretenzijų pardavėjui dėl tokių rizikų.

Atsakomybė

Be to, jog pardavėjas įsipareigoja atlyginti pirkėjui žalą, jo patirtą dėl neteisingų pardavėjo patvirtinimų ir garantijų, sutartyse dažnai numatoma papildoma pardavėjo atsakomybė, patvirtinimams ir garantijoms esant neteisingiems. Atitinkamai pardavėjui svarbu kiek įmanoma labiau apriboti tiek savo atsakomybės dydį, tiek laikotarpį, per kurį pirkėjas gali reikšti reikalavimus dėl pardavėjo patvirtinamų ir garantijų.

Patvirtinimų ir garantijų draudimas

Nors Lietuvoje patvirtinimų ir garantijų draudimas dar nėra dažna praktika, visgi perleidžiant didelius, ilgai gyvuojančius verslus, tai galėtų būti efektyvi priemonė, suteikianti pardavėjui ar pirkėjui tam tikrą apsaugą, kadangi draudimo atveju rizika dėl klaidingų patvirtinimų ir garantijų yra padengiama draudiko.

Mokesčiai

Akcijų pardavimo pelnas apmokestinamas 15 % GPM tarifu, o 120 vidutinių darbo užmokesčių dydį (2024-01-16 duomenimis – 202 188 Eur) viršijanti suma apmokestinama 20 % GPM tarifu. Atkreiptinas dėmesys, kad holdingo bendrovei jos dukterinės įmonės akcijų pardavimo pajamos gali būti neapmokestinamos.