Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Sutuoktiniai ir sutartys

Vedybų sutartys – puikus būdas apsaugoti savo verslą ir savo turtą skyrybų atveju. Net jeigu santuokos sudarymo metu nepasirašėte tokios sutarties, vėliau vis tiek yra būdų sutvarkyti savo palikimą sutuoktinio atžvilgiu ir tai galima atlikti tiek sutartimi, tiek testamentu.

Lietuvoje galioja įstatyminis bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės režimas (jeigu jis nėra pakeistas vedybų sutartimi). Tai reiškia, kad visas turtas, kurį sutuoktiniai įgijo po santuokos sudarymo (įskaitant ir verslą), bendruoju atveju priklauso abiem sutuoktiniams lygiomis dalimis.

Tuo tarpu paveldimas turtas yra asmeninis turtas, net jeigu jis paveldimas santuokoje. Todėl vaikui paveldėjus tėvų verslą, verslas bus laikomas jo asmeniniu turtu. Nepaisant to, jeigu paveldėjus verslą vaikas mirtų santuokoje, jo sutuoktinis turėtų teisę į palikimą (verslą) kaip įstatyminis įpėdinis. Taigi, kad verslas atsidurtų konkrečiose kompetentingose rankose, galima sudaryti vedybų sutartį, kurioje būtų numatyta kaip ir kada vaiko sutuoktinis galės paveldėti verslą.

Jeigu verslas pradėtas ir vykdomas santuokos metu ir sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, kuria būtų pasirinkę asmeninio turto režimą, tuomet verslas yra bendra jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir tokio verslo perleidimo sutartys gali būti sudaromos tik kartu su sutuoktiniu. Pajamos, įgytos iš tokio verslo pardavimo, yra bendra jungtinė sutuoktinių nuosavybė.

Jeigu verslas paveldėtas ar dovanotas vienam iš sutuoktinių santuokoje, taip pat jeigu verslas pradėtas prieš santuoką, jis laikomas asmenine šio sutuoktinio nuosavybe. Tokiu atveju visos pajamos, gautos iš tokio verslo pardavimo, priklauso tik tam sutuoktiniui asmeniškai.

Jeigu verslas pradėtas prieš santuoką, o santuokos metu iš esmės padidėja jo vertė – kitas sutuoktinis gali pretenduoti pripažinti verslą bendra jungtine nuosavybe. Skyrybų atveju tokiu atveju sutuoktinis galėtų pretenduoti į pusę prieaugio, nebent būtų sudaryta vedybinė sutartis.

Tačiau jeigu verslas santuokos metu patyrė tik nedidelį prieaugį, tuomet sutuoktinis galėtų pretenduoti tik į pusę šio prieaugio, tačiau vėlgi – jei nebuvo sudaryta vedybinė sutartis.

Netgi pardavus verslą, sutuoktiniai gali pretenduoti į pusę viso verslo arba pusę prieaugio vertės, jeigu jiems pavyktų įrodyti, jog verslas buvo jungtinė nuosavybė.

Taigi, Jūsų verslo dalinimasis su sutuoktiniu, ar vaikų dalinimasis su jų sutuoktiniais, gali būti numatytas vedybų sutartyse. Laimei, jas galima pasirašyti tiek prieš santuoką, tiek būnant joje, todėl jeigu nesudarėte tokios sutarties anksčiau, galima tai padaryti dabar.