Įžvalgos
Lietuva
Naujienos
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais
04-12-2022

Sėkmingai apgynėme kliento interesus dėl draudimo išmokos išmokėjimo statybos rangos santykiuose

TRINITI JUREX klientas siekė iš draudiko prisiteisti draudimo išmoką pagal laidavimo draudimo sutartį, kuria buvo užtikrintas rangovo sutartinių įsipareigojimų tinkamas įvykdymas. Byloje nagrinėtas labai svarbus specifinis ir ypač aktualus statybos rangos teisinis klausimas – dėl draudimo išmokos išmokėjimo statybos rangos santykiuose, užsakovui praleidus terminą kreiptis su pretenzija į draudiką dėl rangovo netinkamo savo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, kai draudimo dokumentuose su šiuo terminu siejamas teisės į draudimo išmoką praradimas.

TRINITI JUREX komandai pavyko įtikinti Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, kad tokio pobūdžio termino praleidimas negali lemti draudimo išmokos praradimo, o gali būti vertinamas tik kaip aplinkybė, galinti turėti reikšmės draudimo išmokos mažinimui, jeigu dėl vėlesnio kreipimosi nukentėjo draudiko interesai.

Pergalė pasiekta tik Lietuvos Aukščiausiajam Teismui padarius išvadą, kad žemesnės instancijos teismai netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, susijusias su termino pareikšti draudikui pretenziją teisinėmis pasekmėmis, ir bylą grąžinus nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui, kuris kliento ieškinį visiškai patenkino.