Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Rekomendacijos darbdaviui, organizuojančiam nuotolinį darbą COVID-19 karantino metu

COVID-19 karantinas paskatino masinį darbuotojų darbą iš namų. TRINITI dalijasi patarimais, kaip veiksmingai, saugiai ir teisėtai darbdaviui organizuoti nuotolinį darbą.

Įrenginiai:

 • Nešiojamus įrenginius (telefonus, kompiuterius, planšetinius kompiuterius ir pan.) laikyti saugiai, kad jie nebūtų prieinami pašaliniams asmenims. Praradus įrenginį, imtis priemonių informacijai jame apsaugoti, pvz. ištrinti nuotoliniu būdu, užrakinti ar pan.;
 • Laiku atlikti būtinus operacinės sistemos, antivirusinių programų ir pan. atnaujinimus;
 • Nenaudojant įrenginio, jį užrakinti ar išjungti. Naudoti stiprius slaptažodžius ar kitas apsaugos priemones.

Laiškai:

 • Siunčiant laiškus laikytis organizacijos taisyklių, nustatytų el. pašto naudojimui;
 • Susirašinėjimui naudoti darbinio el. pašto paskyras;
 • Prieš siunčiant laišką patikrinti ar jis adresuotas tinkamam gavėjui, ypač jei laiške yra daug asmens duomenų ar konfidencialios informacijos.

Debesis ir tinklo prieiga:

 • Jei įmanoma, naudotis organizacijos tinklais ar debesies paslaugomis bei laikytis nustatytų taisyklių prieigai prie debesies ar tinklo ir dalijimuisi duomenimis;
 • Kitais atvejais, duomenis laikyti saugiai ir tinkamai.

Darbuotojų kontrolė:

 • Nuotolinis darbas reikalauja, kad darbdavys „žinotų“, kaip vyksta darbas ir ar laikomasi visų duomenų saugumo reikalavimų. Kiek namuose dirbantis darbuotojas gali būti kontroliuojamas ir prižiūrimas, priklauso tiek nuo darbo pobūdžio, tiek nuo darbdavio organizacinės kultūros. Tačiau svarbu su darbuotojais pasikalbėti apie kontrolės taisykles ir jas užrašyti.

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymas COVID-19 rizikai įvertinti:

 • Darbdavys turi teisę teirautis darbuotojų ar asmuo buvo išvykęs į „rizikos valstybę“, ar asmuo kontaktavo su asmeniu, išvykusiu į „rizikos valstybę“, ar sergančiu COVID-19, ar asmuo yra namuose dėl karantino, ar asmuo serga, ar asmeniui yra pasireiškusių COVID-19 viruso simptomų, ar yra nustatyta COVID-19 diagnozė?
 • Darbdaviai taip pat gali tvarkyti tokius su darbuotoju susijusius asmens duomenis kaip darbo nuotoliniu būdu pasirinkimo faktas ir kiti darbuotojo darbui taikomi apribojimai;
 • Draudžiama rinkti nereikalingus duomenis, pvz., darbdaviai turėtų susilaikyti nuo darbuotojų temperatūros rodmenų, medicininių pažymų ar kt. rinkimo;
 • Vėliau šios ypatingu metu gautos informacijos apie darbuotojus nebus galima naudoti kitais tikslais, nei ji buvo gauta, todėl nereikėtų jos kaupti.

Organizuojant darbą iš namų, TRINITI rekomenduoja visiems darbdaviams savo darbuotojams skubiai parengti saugaus darbo iš namų gaires, kur aptartų aukščiau nurodytus klausimus. Taip pat labai svarbu nusimatyti procedūras, kaip darbuotojai susisieks su IT personalu, kilus ne tik techniniams nesklandumams, bet ir saugumo incidentams. Darbdaviai turi pagalvoti, kaip užtikrins duomenų valdymą, kuomet darbo metu naudojama informacija bus išsaugota ne darbo kompiuteriuose. 

Saugokime savo sveikatą ir duomenis! 

Žiūrėkite Rekomendacijos darbdaviui organizuojančiam darbą nuotoliniu būdu video.

Susisiekite su Aurelija aurelija.rutkauskaite@triniti.lt