Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

PVM e. prekybos paketas nuo 2021 m. liepos 1 d. – Europos Komisija paskelbė aiškinamąsias pastabas

Europos Komisija paskelbė aiškinamąsias pastabas dėl naujų PVM taisyklių e. prekyboje (2020 m. rugsėjo 30 d.). Šios pastabos skirtos padėti internetiniam verslui ir ypač mažoms bei vidutinėms įmonėms suprasti jiems kylančias PVM prievoles, susijusias su tarpvalstybiniu tiekimu vartotojams Europos Sąjungoje (ES).

Naujosios PVM taisyklės e. prekyboje turėjo būti pradėtos taikyti nuo 2021 m. sausio 1 d., tačiau dėl COVID-19 pandemijos jų įgyvendinimas buvo atidėtas ir Komisija priėmė sprendimą jas pradėti taikyti nuo 2021 m. liepos 1 d. Taip suteikta galimybė valstybėms narėms pasiruošti jų įgyvendinimui ir Tarybos direktyvų, skirtų modernizuoti tarpvalstybinei e. prekybai taikomo PVM sistemą, perkėlimui į nacionalinę teisę.

Šioje srityje Komisijos pirmosios priemonės įsigaliojo 2015 m. ir pirmiausia apėmė tik telekomunikacijų, transliavimo ir elektronines paslaugas vartotojams. Antrąjį priemonių paketą Komisija priėmė 2017 m. gruodžio mėn. ir juo supaprastino prekių nuotolinę prekybą ir bet kokio tipo tarpvalstybines paslaugas, tiekiamas galutiniams vartotojams ES. Pastarosios priemonės – PVM e. prekybos paketas – įsigalioja nuo kitų metų liepos 1 d. Komisija tokiu būdu siekia supaprastinti PVM prievoles įmonėms, vykdančios tarpvalstybinius prekių ir paslaugų pardavimus (daugiausia internetu) galutiniams vartotojams. Paketo įgyvendinimas yra dar vienas žingsnis link bendrojo ES PVM teisės „paskirties principo“ – apmokestinimas turi vykti toje šalyje, kurioje suvartojamos prekės ir paslaugos – pilno įgyvendinimo visose ES valstybėse narėse.

Naujosiomis taisyklėmis buvo išplėstas esamas ES masto portalas (vieno langelio principu grindžiama minisistema – MOSS), skirtas nuotolinės prekybos PVM registruoti. Pardavėjai, viršiję 10 000 Eur vertės metinę prekių tiekimo ribą, įgijo galimybę užsiregistruoti PVM mokėtojais tik vienoje ES šalyje, kuri surinks ir paskirstys kitoms ES šalims priklausantį PVM. Kadangi nuotolinę prekybą vykdantiems subjektams nebereikės registruotis PVM mokėtojais skirtingose šalyse, tokiu būdu bus sumažinta jiems tenkanti administracinė našta. Startuoliams bei mažoms ir vidutinėms įmonėmsaktualu tai, kad mažesnės nei 10 000 Eur vertės tarpvalstybinę internetinę prekybą per metus vykdanti įmonė gali taikyti PVM taisykles, kurios taikomos jos įsisteigimo šalyje.

PVM mokėjimo atsakomybė iš dalies perkelta ir internetiniams portalams, per kuriuos ES viduje neapmokestinamiesiems asmenims parduodamos prekės, t. y. PVM apmokestinimo tikslais internetiniai portalai tam tikrais atvejais būtų laikomi prekių tiekėjais, nepriklausomai nuo to, ar platforma fiziškai gauna prekes, ar ne.

Be kitų, naujosiomis taisyklėmis panaikinta išimtis, taikoma mažesnės nei 22 Eur vertės siuntoms ne iš ES, kitaip vadinama „Ali Express“ pakeitimais. Tokiu būdu už trečiosiose šalyse įsikūrusiose platformose parduodamas ir į Lietuvą siuntose importuojamas šiuo metu neapmokestinamas prekes Lietuvoje bus skaičiuojamas PVM, taip suvienodinant trečiųjų šalių ir Lietuvoje esančių pardavėjų konkurencines sąlygas. Panaikinus importo PVM lengvatos taikymą smulkioms prekių siuntoms, PVM surinkimui importuojant nedidelės vertės siuntas (kurių vertė neviršija 150 Eur) bus taikomos specialios taisyklės.

Lietuvoje jau yra parengti atitinkami PVM įstatymo pakeitimai, įgyvendinant nurodytas taisykles, kuriems jau pritarė Vyriausybė. O paminėtos Komisijos neseniai paskelbtos PVM e. prekybos paketo aiškinamosios pastabos netrukus bus išverstos į visas oficialias ES kalbas. Supaprastinta PVM sistema e. prekyboje neabejotinai palengvins e. prekybą vykdančioms įmonėms administracinę naštą, padės sutaupyti išlaidų bei padės užtikrinti sąžiningą konkurenciją ES rinkoje veikiantiems verslininkams.

Jei turite klausimų dėl naujųjų e. prekybos PVM taisyklių taikymo – susisiekite!