Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Opcionai Lietuvoje: praktika ar tik teorija?

Lietuvos įmonėms žodis „opcionas“ – vis dar mažai žinomas burtažodis, kurio dažnai prisibijoma. Lietuviškas opciono atitikmuo – pasirinkimo sandoris. Mūsų rinkoje tai naujiena, tuo tarpu vakarų demokratinėse valstybėse ar Azijos šalyse, tokiose kaip JAV, Jungtinė Karalystė ar Japonija, tokia sistema gyvuoja jau daugiau kaip šimtą metų, o ištakos siekia dar senesnius laikus.

Opcionai buvo ir yra taikomi kaip darbuotojų skatinamoji priemonė, kuri naudinga tiek įmonei, tiek darbuotojui. Darbuotojui įgijus akcijų įmonėje, didėja jo suinteresuotumas įmonės sėkme, atsiranda didesnis stimulas, dedama daugiau pastangų siekiant įmonės vertės augimo. Be to, tai ypatingai aktualu startuoliams, kuriems būtini kvalifikuoti darbuotojai, tačiau lėšų jiems pritraukti veiklos pradžioje dar nėra. Būtent dėl didėjančio startuolių skaičiaus ir opcionų poreikio augimo šiems sandoriams Lietuvoje kuriamos vis palankesnės sąlygos. Opcionas Lietuvoje yra palankus ir mokestine prasme.

Opciono sąvoka

Pasirinkimo sandoris (opcionas) yra viena iš finansinių priemonių kai už nustatytą užmokestį (premiją) įsigyjama teisė (galimybė, bet ne įsipareigojimas) pirkti ar parduoti nustatytą prekės (ar vertybinių popierių) kiekį už nurodytą kainą per tam tikrą laiką. Jei per nustatytą laiką šia teise nepasinaudojama, sumokėta premija negrąžinama.

Akcijų opcionas – visų pirma, darbuotojų motyvavimo priemonė. Tokios sutarties esmė paprasta: bendrovės darbuotojas (opciono gavėjas) turi teisę nusipirkti opciono sutartyje nustatytą bendrovės akcijų skaičių iš kitos šalies – opciono davėjo už iš anksto susitartą kainą.

Tas, kuris pasirinkimo sandorį (opcioną) parduoda ar suteikia kitu būdu, prisiima įsipareigojimą. Pasirinkimo sandorio turėtojui pareikalavus, tokio sandorio pardavėjas privalo pirkti arba parduoti akcijas už iš anksto užfiksuotą̨ kainą.

Pagrindinės opcionų rūšys

Skirstant opcionus pagal asmenį, kuris turi pasirinkimo teisę įgyvendinti opcioną ar ne, išskiriamos 2 jų rūšys:

  1. Pirkimo opcionas (angl. Call Option) paprastai naudojamas darbuotojų atveju, kai pats darbuotojas turi teisę rinktis – pateikti pranešimą dėl pageidavimo įsigyti akcijas ar ne;
  2. Pardavimo opcionas (angl. Put Option) – tai toks opcionas, kai asmuo, turintis akcijas, turi teisę pareikalauti kitos šalies išpirkti jo turimas akcijas už iš anksto susitartą kainą.

Opcionų rūšys pagal rezultatus:

  • Produktyvumo opcionai (angl. Performance Grants) suteikiami, jeigu yra pasiekiami nustatyti finansiniai rodikliai. Paprastai nustatoma, kad akcijos įsigyjamos nedelsiant, vos tik pasiekiami reikiami rodikliai arba praėjus nustatytam akcijų opciono išlaikymo laikotarpiui;
  • Greitėjančio įgyvendinimo opcionai (angl. Performance-Accelerated Options) įgyvendinami pagal tam tikrą opciono išlaikymo laikotarpio grafiką. Įprastai opcionu suteikiama teisė įsigyti bendrovės akcijų už rinkos vertę, nustatomą akcijų įsigijimo momentu, bet jeigu pasiekiami sutarti produktyvumo rodikliai, akcijų suteikimas „pagreitėja“;
  • Pasiekimų opcionai (angl. Performance-Vested Options) suteikiami su sąlyga, kad bus pasiekti iškelti bendrovės ar individualūs darbuotojų tikslai. Šio opciono tikslas – pasiekti išsikeltus individualius ar bendrovės tikslus, o ne pakelti bendrovės akcijų kainą.

Opcionų rūšys pagal kainą:

  • Aukštesnės už rinkos kainą opcionai (angl. Premium-Priced Options) taikomi nustatant didesnę akcijų įsigijimo kainą už bendrovės akcijų rinkos kainą, esančią opciono suteikimo momentu. Tuo atveju, jeigu kaina lieka mažesnė, darbuotojas vis tiek gali nusipirkti akcijas už didesnę kainą;
  • Kainos opcionai (angl. Price-Vested Options) suteikia galimybę įsigyti akcijų už jų rinkos kainą, esančią akcijų įsigijimo metu. Jeigu akcijų rinkos kaina pasiekia tam tikrą lygį per nustatytą laikotarpį, opcionas įsigalioja. Priešingu atveju suteikta teisė netenka galios;
  • Investavimo laikotarpio opcionai (angl. Option During Investing) taikomi bendrovei siekiant pritraukti daugiau investicijų. Tokiu atveju numatoma minimali investicijų suma, kurią gavus bendrovė suteikia teisę darbuotojui nupirkti akcijas.

Papildomai prie šių klasifikacijų, išskirtina dar viena opcionų rūšis – tariamos akcijos (angl. Phantom Shares). Šiuo atveju realaus sandorio dėl akcijų perleidimo nėra, taip pat nėra išleidžiamos jokios naujos akcijos. Atitinkamai, nėra ir sandorio sudarymo kaštų (pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo išlaidų, įstatinio kapitalo didinimo administracinių išlaidų ir pan.). Opciono gavėjui suteikiama teisė gauti pinigų sumą, kuri būtų gauta pardavus akcijas opciono įgyvendinimo momentu. Gerėjant bendrovės rezultatams, auga bendrovės ir jos akcijų vertė, o tuo pačiu ir darbuotojų turimų tariamų akcijų kaina, kurią jam sumokės bendrovė ar kitas akcininkas, atpirkdamas tariamas akcijas. Ši opcionų rūšis pasirenkama tada, kai nėra noro padidinti akcininkų skaičiaus, tačiau siekiama skatinti darbuotojus gerinti įmonės rezultatus, tiesiogiai susiejant juos su nauda darbuotojui. Trūkumas atsirastų tuo atveju, jeigu tariamų akcijų opcioną suteiktų bendrovė – tuomet tai būtų darbuotojo pajamos natūra, kurios būtų apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

Norėdami gauti mūsų lankstinuką apie opcionų suteikimo būdus ir mokestinius aspektus, rašykite triniti@triniti.lt