Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Kodėl svarbu apskaityti ir įtraukti intelektinę nuosavybę į įmonės turtą?

Intelektinė nuosavybė (IP) gali būti ir dažniausiai yra esminė įmonės vertės dalis. Ji apima prekių ženklus, išradimų patentus, dizainus, autorių teises, komercines paslaptis, programinę įrangą, technologijas bei kitus objektus, kuriuos įmonėje sukuria darbuotojai ar tretieji asmenys.

Visgi neretais atvejais, pažiūrėjus į įmonės balansą, IP ir jos vertės ten dažniausiai nerasime. Nėra aiškiai apibrėžtos vertės, vadinasi apskritai nėra? Tikrai ne, ir šį klausimą svarbu spręsti nedelsiant.

Kodėl svarbu IP apskaityti kaip turtą? Priežasčių yra keletas, o žemiau – tik svarbiausios.

1. Tikslus įmonės būklės ir turto atvaizdavimas

Daugeliui įmonių, ypač tokiuose sektoriuose kaip technologijos, medicina, farmacija, intelektinė nuosavybė yra reikšmingas indėlis į bendrą jų vertę, o dažnai ir vienintelis turtas, kurį įmonė turi. Tiksli IP apskaita užtikrina, kad finansinės ataskaitos atspindėtų tikrąją įmonės vertę. Tai padeda analitikams bei investuotojams priimti pagrįstus sprendimus dėl įmonės finansinės būklės ir augimo potencialo.

Be to, aiškus IP įsivardinimas padeda priimti pagrįstus sprendimus dėl tolesnių veiksmų su visu IP portfeliu.

2. Investavimas

Išorinis investuotojas į bendrovę investuotų tik tuo atveju, jeigu bendrovė savo IP turi apskaičiuosi kaip turtą, kitu atveju investicija sunkiai įmanoma, nes investuotojas nemato tikrosios bendrovės vertės.

3. IP pardavimas ir mokesčiai

Sukūrus ground-breaking technologiją ar kitą IP, bet jos neapskaičius ir ją pardavus, tikėtina, kad sumokėsite daug daugiau mokesčių, nei IP apskaičius.

4. Finansinė veikla

Geresni finansiniai rodikliai: IP pripažinimas turtu sustiprina įmonės balansą, kadangi padidinamas bendras turtas. Tai teigiamai veikia finansinius rodiklius, tokius kaip turto grąža (ROA) ir nuosavo kapitalo koeficientas, suteikiamas aiškesnis vaizdas apie įmonės finansinius rezultatus.

5. Apskaitos standartų laikymasis

Verslo apskaitos standartai nurodo, kad įmonės išlaidos turi būti apskaitytos kaip turtas, o ne kaip sąnaudos. Priešingas įmonės apskaitos pildymas nesuderinamas su verslo apskaitos standartais.

6. Mokesčiai

Amortizacija ir atskaitymai: IP turtas gali būti amortizuojamas per jo naudingo tarnavimo laiką. Įmonės gali atskaityti amortizacijos išlaidas, sumažindamos apmokestinamąsias pajamas.

7. IP pardavimas ir licencijavimas

Tinkamai apskaičius IP, nebus sunkumų nustatyti ir derėtis dėl IP pardavimo ar licencijavimo trečiajam asmeniui kainos.

8. IP gali būti įkeitimo objektu

IP gali būti naudojamas kaip užstatas, kai siekiama gauti paskolas ar kitą finansavimą. Kreditoriai taip pat dažnai atsižvelgia į IP vertę vertindami įmonės kreditingumą, todėl įmonės, turinčios įvertintą IP, gali gauti geresnes finansavimo sąlygas.

Kaip apskaityti IP?

IP apskaitomas kaip sumokėta ar mokėtina pinigų suma, kuri buvo skirta IP sukurti. Tokia suma dažniausiai apima:

• Išlaidas medžiagoms ir paslaugoms, naudojamoms ar suvartojamoms kuriant IP;
• Darbuotojų ar trečiųjų asmenų, tiesiogiai dalyvaujančių kuriant IP, atlygį ir su juo susijusius mokesčius;
• Gautą paramą ar kitokį finansavimą, skirtą IP kūrimui;
• Materialiojo turto nusidėvėjimą, nematerialiojo turto amortizaciją, jeigu tas turtas buvo naudojamas kuriant IP;
• Kitos išlaidos.

Visos išlaidos privalo būti susijusios tiesiogiai ir jas galima priskirti tik IP sukūrimui. Pavyzdžiui, bendrosios administracinės sąnaudos prie savikainos nepriskiriamos, nes jos nėra tiesiogiai susijusios su turto sukūrimu. Pagrįsti, ar sąnaudos tiesiogiai susiję su IP sukūrimu, privalo pati įmonė.

Nustačius IP skirtą pinigų sumą, ši suma turi būti apskaityta kaip ilgalaikis nematerialusis turtas.

Visos aukščiau nurodytos sąlygos ir reikalavimai (kaip ir kiti finansinės apskaitos principai, metodai ir taisyklės) turėtų būti įtvirtinti apskaitos politikoje (arba ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkoje). Šį dokumentą tvirtina bendrovės vadovas. Akcininko sprendimui reikalavimo nėra, nebent kitaip įtvirtinta bendrovės dokumentuose.

Aukščiau pateikta Informacija yra tik bendro pobūdžio žinios. Dėl kiekvieno atvejo kviečiame pasitarti su TRINITI JUREX.