Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Klausimai-atsakymai po seminaro „Atlygio ir motyvacijos sistemų spragos“

 class=

„Verslo žinių“ organizuotas seminaras „Atlygio ir motyvacijos sistemų spragos“ subūrė įvairiuose verslo sektoriuose dirbančius profesionalus pasikalbėti, kaip užtikrinti, kad atlygio ir motyvacijos sistemos veiktų sklandžiai. Seminaro dalyviai aktyviai uždavinėjo rūpimus klausimus, o mes šiandien dalijamės atsakymais į juos – tikime, kad pateikta informacija gali būti naudinga ir Jūsų veikloje!

Klausimas: jei nustatomas terminuotas kintamos dalies mokėjimo sutarimas ir naujas nebenustatomas, ar toliau gali taip būti, kad darbuotojui bus mokamas tik bazinis atlyginimas?

Atsakymas: pasibaigus susitarimo terminui, būtų mokama tik tai, kas numatyta darbo sutartyje. Jei šalys susitars dėl naujos kintamos dalies principų, tuomet bus pagrindas mokėti ir kintamą dalį.

___

Klausimas: ar nepažeidžiamas skaidrumo, teisingumo principas, jei atvykstančiam iš užsienio darbuotojui dirbti pagal vietinę darbo sutartį yra nustatoma kintama atlygio dalis, kai tuo taptu tokios pačios pareigybes ir kompetencijos vietiniam darbuotojui Lietuvoje, toks priedas nenumatomas? bazinės algos vienodos. Kintama dalis nustatoma atsižvelgiant į atvykstančio ne Lietuvos piliečio šeimyninę padėti.

Atsakymas: pasirinkus tokį mokėjimo modelį, rizika tikrai yra. Siūlyčiau svarstyti tą patį darbą dirbantiems Lietuvos piliečiams ir užsieniečiams taikyti vienodą bazinį užmokestį. Suprantu, jūsų poreikį prisitraukti specialistus iš užsienio. Tam tikrais atvejais galite svarstyti, ar pareigybei nereikalinga tarptautinio darbo patirtis, ir jei reikalinga, už  tokią kompetenciją objektyviai mokėti daugiau. Taip pat galėtų būti svarstoma galimybė taikyti vienkartinę įsisteigimo Lietuvoje kompensaciją iš užsienio atvykstantiems darbuotojams.

___

Klausimas: ar reiktų premijavo sumas jubiliejų proga traukti į VDU. Premijos numatytos kolektyvinėje sutartyje.

Atsakymas: pagal Vyriausybės nutarimą įskaičiuoti į VDU nereikia piniginių išmokų (premijų), mokamų Darbo kodekse nustatytų švenčių dienų progomis, gyvenimo ir tarnybos metų jubiliejinių sukakčių progomis.

___    

Klausimas: kokius ne operatyvinius rodiklius siūlytumėte aprašyti darbo apmokėjimo sistemoje?

Atsakymas: darbo apmokėjimo sistemoje gali būti numatyti piniginiai priedai už nepertraukiamą darbo stažą (pvz., 5, 10 metų) įmonėje, premijos asmeninių švenčių (jubiliejaus, santuokos, vaikų gimimo) arba įmonės švenčių (pvz., veiklos jubiliejaus) proga. Kiekvienas darbdavys gali individualiai nuspręsti, kokiu būdu ir kada skatinti savo darbuotojus.

___

Klausimas: kokios premijos netraukiamos į VDU?

Atsakymas: pagal Vyriausybės nutarimą į VDU neįskaičiuojamos piniginės išmokos (premijos), mokamos Darbo kodekse nustatytų švenčių dienų, gyvenimo ir tarnybos metų jubiliejinių sukakčių progomis.

___  

Klausimas: ar gali kintama dalis būti nustatoma vienašaliu darbdavio dokumentu, t.y. įsakymu?

Atsakymas: gali. Toks įsakymas tampa darbo apmokėjimo sistemos dalimi.

___  

Klausimas: kaip elgtis dėl tapataus atlyginimo, jei tas pačias pareigas užimantys darbuotojai skiriasi savo turimomis kompetencijomis?

Atsakymas: tokiu atveju siūlytumėme persvarstyti pareigybių kategorijas, pvz. nustatyti jaunesniųjų ir vyresniųjų specialistų kategorijas, kuomet žemesnės ir aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams galėtų būti mokamas skirtingas darbo užmokestis. 

___  

Klausimas: numatant DU žirkles min ir max reikšmes, ar būtina nusimatyti argumentus (per kintamąją DU ar premijas) kokiu būdu ta max riba gali būti pasiekiama ?

Atsakymas: taip, maksimalios ribos pagrindimas yra rekomenduotinas tam, kad darbuotojai aiškiai žinotų, kokius asmeninius ar įmonės rodiklius reikia pasiekti norint gauti maksimalaus dydžio išmoką. Svarbu atminti, kad darbdavio nustatyti rodikliai turi būti objektyvūs ir pasiekiami. 

___  

Klausimas: ar vienodų pareigybių darbuotojams, tarkime pardavimų konsultantams, kurių pareiginiai nuostatai analogiški, skirtinguose miestuose turėtų būti mokamas vienodas atlygis? 

Atsakymas: darbo užmokestis tos pačios pareigybės darbuotojams, dirbantiems skirtingose savivaldybėse, darbo apmokėjimo sistemoje gali būti nurodomas arba konkrečia kiekvienoje savivaldybėje mokama suma, arba numatant toje savivaldybėje mokamą minimalią ir maksimalią darbo užmokesčio sumą. Ši suma priklauso nuo darbuotojo patirties, kvalifikacijos bei asmeninių pasiekimų įgyvendinant įmonės nustatytus tikslus. Svarbu atminti, kad įmonės tikslai turi būti objektyvūs ir pasiekiami.

___  

Klausimas: ar yra teisinis reikalavimas kiek procentaliai turi sudaryti bazinė atlygio dalis ir kiek kintama?

Atsakymas: teisės aktais nėra nustatyta kiek procentais turi sudaryti bazinio atlygio dalis ir kiek kintama. 

___  

Klausimas: ar teisingai darome, kad pvz staliai, priklausomai nuo jų gebėjimų gali turėti minimalų atlyginimą nuo 1000 iki 1500 eur. Po bandomojo laikotarpio atliekamas vertinimas, suteikiamas kvalifikacinis balas ir sutartyje numatoma konkrečiai ne mažiau nei …. O maksimali riba priklauso nuo gamybos ir kiekvieną mėn. apskaičiuojama pagal aprašą.

Atsakymas: taip, galima darbo sutartyje numatyti atlyginimo dydį apibrėžtą ne mažiau kaip tam tikra suma ir mokėti kintamą priedą už rezultatus. 

___  

Klausimas: numatant terminuotą kintamąjį priedą, pvz metus laiko darbuotojui mokėti X premiją kas mėnesį, po metų laiko darbdavys privalo derėtis iš naujo dėl premijos dydžio, o galbūt tai gali būti vienašališkas kintamosios dalies nebemokėjimas nederinant šio klausimo su darbuotoju ?

Atsakymas: kadangi kintamas priedas buvo nustatytas terminuotai, terminui pasibaigus, darbdavys neturi pareigos jo pratęsti arba derėtis dėl jo dydžio iš naujo, nebent darbo sutartyje, kolektyvinėje sutartyje arba apmokėjimo sistemoje yra numatyta kitaip. 

___

Klausimas: kur rekomenduotumėte ieškoti informacijos apie rinkos DU?

Atsakymas: tokią informaciją rekomenduotume ieškoti oficialiame statistikos portale: https://osp.stat.gov.lt/darbo-rinka-lietuvoje-2020/darbo-uzmokestis-darbo-sanaudos-ir-streikai/darbo-uzmokestis-darbo-laikas-ir-darbo-sanaudos