Įžvalgos
Lietuva
Naujienos
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais
02-03-2021

Karolina Laurynaitė: atsakymai į VP PRO konferencijos dalyvių klausimus

Kviečiame daugiau sužinoti apie interesų konfliktus dėl pagalbinės viešųjų pirkimų veiklos ir susipažinti su Confin Viešųjų pirkimų praktikų konferencijos dalyvių klausimais šia temą ir Karolinos Laurynaitės atsakymais į juos:

1. Jei perkančioji organizacija paskelbė techninę specifikaciją CVP IS‘e, o tiekėjas teikia pasiūlymus, pastabas, ar turi tai nurodyti EBVPD?

Tuo atveju, jeigu tiekėjas bendravo su perkančiąja organizacija tik užduodamas klausimus ir teikdamas pastabas, pastarajai jau paskelbus pirkimo dokumentus, tiekėjas tokio bendravimo fakto neturi išviešinti EBVPD, nes užduodamas klausimus ir teikdamas pastabas tiekėjas perkančiajai organizacijai ruoštis pirkimui niekaip nepadėjo.

Tuo atveju, jeigu tiekėjas su perkančiąja organizacija bendrauja dėl pirkimo dokumentų  dar iki perkančiajai organizacijai paskelbus pirkimo sąlygas (įskaitant techninę specifikaciją) CVP IS priemonėmis arba kokia nors forma konsultuoja dėl būsimo pirkimo sąlygų, tokį bendravimo faktą jis turi išviešinti savo EBVPD.

2. Kaip užtikrinti skaidrumą, vykdant pirkimą po konsultacijos su rinka dėl specifinių objektų arba po pirminių paslaugų įsigijimo?

Konkrečios priemonės, kurios padeda užtikrinti skaidrumo principo įgyvendinimą, įvykus rinkos konsultacijoms, yra numatytos Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3-4 dalyse ir apima:

(1) informacijos, gautos rinkos konsultacijų metu pateikimą kitiems pirkime potencialiai norintiems dalyvauti kandidatams ir dalyviams (tokios informacijos paskelbimas CVP IS priemonėmis),

(2) pakankamo pasiūlymų pateikimo termino nustatymą,

(3) tuo atveju, jeigu nurodytos priemonės, vertinant konkrečią situaciją, yra nepakankamos, perkančioji organizacija privalo prašyti kandidato ar dalyvio, padėjusio pasirengti pirkimui, raštu pagrįsti, kad jų išankstinės konsultacijos negalėjo pažeisti konkurencijos.

Taigi, jei vykdant pirkimą, remiatės konsultacijų su rinka metu surinka medžiaga ir gauta informacija, paviešinkite tai pirkimo dokumentuose (kokia informacija remiatės), kokie asmenys teikė konsultacijas.

3. Ką turi pasirašyti, pvz., techninės specifikacijos rengėjas, norėdamas dalyvauti pirkime, kuriam parengė pirkimo techninius dokumentus? Ar yra tikslus sąrašas dokumentų, kuriuos turėtų pasirašyti tiekėjas ir kur juos rasti?

Tokio tikslaus sąrašo dokumentų, kuriuos turėtų pasirašyti tiekėjas, perkančiajai organizacijai prieš tai parengęs techninius dokumentus, kurie naudojami naujame pirkime, tiesiog nėra. Bet kuriuo atveju pagrindinis principas yra tas, kad jei tiekėjas padėjo perkančiajai organizacijai parengti pirkimo dokumentus prieš juos paskelbiant (ar pataria dėl pirkimo dokumentų ir po jų paskelbimo) turi būti išviešintas. Tokią išviešinimo pareigą turi tiek perkančioji organizacija (ji informaciją viešina pirkimo dokumentuose), tiek ir tiekėjas (ji dalyvaudamas pirkime EBVPD pažymi, kad padėjo perkančiajai organizaicjai pasirengti pirkimui).

Tiek tiekėjas, tiek ir perkančioji organizacija visą komunikaciją dėl techninių dokumentų rengimo prieš paskelbiant pirkimą turėtų vykdyti raštu, kad, reikalui esant, galėtų tai paviešinti.

Tiekėjui taip pat rekomenduojama pačiam priminti perkančiajai organizacijai, kad ši nepamirštų ir tiekėjo pagalbą rengiantis pirkimui išviešintų pirkimo sąlygose.

Taip pat, siekiant užtikrinti skaidrumo principo laikymąsi, perkančioji organizacija turėtų nustatyti pakankamą pasiūlymų pateikimo terminą, tam, kad pirkimui pasirengti padėjęs tiekėjas neturėtų konkurencinio pranašumo prieš kitus suinteresuotus dalyvius.

4. Jei rinkos konsultacijai tiekėjai teikė pastabą, ar juos reikia išviešinti skelbiant pirkimą?

Siekiant užtikrinti skaidrumo principą bei siekiant išvengti galimų interesų konflikto situacijų, informacija, kuri buvo teikiama rinkos konsultacijų metu ir kuria perkančioji organizacija pasinaudojo rengdama pirkimo dokumentus, turėtų būti išviešinta visiems pirkime potencialiai ketinantiems dalyvauti tiekėjams CVP IS priemonėmis.