Įžvalgos
Lietuva
Tvarumas
Tvarumas
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais
04-28-2022

Kaip intelektinė nuosavybė gali padėti siekti Jūsų užsibrėžtų ESG tikslų?

Aplinkos apsauga, socialinė atsakomybė ir valdysena (angl. Environmental, Social and Governance arba ESG) tampa vienu iš pagrindinių daugelio įmonių prioritetų – šiandien privalome veikti taip, kad pasaulis taptų geresne vieta gyventi ir būtų skatinamas tvarumas. ESG svarbu ne tik investuotojams – dabartiniais vertinimais ESG fonduose valdomo turto vertė viršija 330 mlrd. JAV dolerių, o 2022 m. tikimasi, kad jų bus dar daugiau [1]. ESG atitiktis taip pat svarbi jūsų esamiems ir būsimiems darbuotojams bei partneriams – jie bus linkę labiau bendradarbiauti su ESG reikalavimus atitinkančia įmone.

Taigi, šie kriterijai turėtų atsispindėti ne tik jūsų įmonės investavimo politikoje, bet ir kasdienėje jos veikloje, nes visa jūsų įmonės veikla labai greitai, jei dar ne dabar, bus vertinama pagal šiuos tris kriterijus. Visgi, prisitaikyti prie jų nėra lengva užduotis.

Intelektinė nuosavybė formuoja ateitį. Taip pat, jei ji tinkamai saugoma ir naudojama, intelektinė nuosavybė gali sąlygoti trumpesnį kelią siekiant ESG tikslų. Inovacijos siejamos su tvarumu. Žaliosios iniciatyvos pasitarnauja veiklai, susijusiai su klimato kaita. Taigi, intelektinė nuosavybė negali būti pamiršta įgyvendinant ESG tikslus, o veikiau laikoma prioritetu.

Be jokios abejonės, licencijuotų IT produktų naudojimas yra kiekvienos moderniai veikiančios įmonės higiena. Tačiau tik įsivaizduokite, kas nutiktų, jei jūsų įmonė naudotų nelicencijuotus IT produktus arba suklastotas prekes ir tai iškiltų į viešumą? Tai nutolintų Jūsų ESG tikslus šviesmečiais.

Tas pats taikytina ir duomenų apsaugai. Bendrovė “Meta” (dar žinoma kaip “Facebook”) jau tapo nepatrauklia ESG investuotojams dėl vartotojų duomenų nutekėjimo. Taigi, siekiant ESG tikslų yra labai svarbu turėti visus reikalingus teisinius ir techninius duomenų apsaugos instrumentus.

Šiam atvejui labai svarbu nuolat atlikti jūsų įmonės naudojamo intelektinės nuosavybės portfelio auditą, kad įsitikintumėte, jog visi jame esantys objektai priklauso jums ir nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių.

Be to, socialinė atsakomybė reiškia požiūrį į darbuotojus ir jų intelektinės nuosavybės teises. Kiekviena įmonė turėtų turėti darbuotojų intelektinės nuosavybės teisių perdavimo politiką, į kurią būtų įtrauktos ne tik įprastos nuostatos, kad visos teisės į darbuotojo sukurtą intelektinę nuosavybę yra perduodamos įmonei, bet ir būtų nustatytos teisingo ir tinkamo atlygio už šių intelektinės nuosavybės teisių perdavimą bei naudojimąsi jomis taisyklės.

Prekių ženklai taip pat galėtų būti tinkamas aplinkosaugos reikalavimų atitikimo orientyras. Įprasta, kad daugelis įmonių stengiasi parodyti savo ekologiškumą ir tvarumą registruodamos ir naudodamos “ekologiškus” arba žalius prekių ženklus. Tačiau, ar kiekvienas prekių ženklas žymi aplinkai draugiškas prekes ar paslaugas? Į ESG pažangą orientuota bendrovė šiuo atveju neturėtų daryti jokių kompromisų ir užtikrinti, kad tokių prekių ženklų pagalba vartotojas būtų informuojamas tik apie tvarius ir ekologiškus produktus.

Išradimus ir patentus valdančios įmonės taip pat yra patrauklesnės investuotojams – o jeigu išradimas yra orientuotas į ESG tikslus, investuotojai bus pasirengę dar didesnei investicijai. Toks elgesys yra įprastas daugeliu atvejų, tačiau ne visada – Harvard Business School[2] atliktas tyrimas rodo, kad energetikos sektorius, kuris pirmauja žaliųjų išradimų srityje, nėra populiarus tarp ESG investuotojų, o kiti sektoriai gauna gerokai aukštesnius ESG atitikties vertinimus, jei turi žaliųjų ir (arba) socialinių išradimų, net jei jie yra ir prastesnės kokybės nei esantys energetikos sektoriuje. Taigi, jei Jūsų įmonė turėtų ekologišką ar socialiai orientuotą išradimą ir jam išduotą patentą, tai dažnu atveju reikštų aukštesnį ESG įvertinimą.

Be to, jeigu Jūsų įmonė licencijuotų savo intelektinės nuosavybės portfelio objektus, kurie būtų reikalingi visuomeniniams tikslams, tikėtina, kad jūsų įmonė atsidurtų į ESG orientuotų įmonių sąraše. Geras šios iniciatyvos pavyzdys galėtų būti COVID vakcinos patentų licencijavimas. Kai kurios bendrovės gali netgi apsvarstyti viešą savo intelektinės nuosavybės objektų licenciją.

Tai tik keli pavyzdžiai, kaip intelektinė nuosavybė galėtų padėti siekti jūsų įmonės ESG tikslų, ir jie visi leidžia daryti vieną išvadą – kiekviena įmonė turėtų sutelkti didesnį dėmesį į tinkamą savo intelektinės nuosavybės naudojimą ir apsaugą.

 

[1]https://www.skadden.com/insights/publications/2022/02/esg-2021-trends-and-expectations-for-2022

[2] The ESG Innovation Disconnect: Evidence from Green Patenting, presented by: Lauren Cohen