Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Jūsų paveldėtojai turi teisę į Jūsų atostoginius

2018 m. lapkričio 6 d. sujungtose bylose C‑569/16 ir C‑570/16 ESTT nusprendė, kad jei darbo santykiai nutrūksta dėl darbuotojo mirties, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas neišnyksta ir yra paveldima. Šis sprendimas turi būti taikomas net jeigu nacionalinės teisės nuostatos neįtvirtina galimybės darbuotojo teisių paveldėtojams sumokėti kompensaciją už darbuotojo nepanaudotas mokamas kasmetines atostogas.

Teisės į mokamas atostogos tikslas – visų pirma, suteikti galimybę darbuotojui pailsėti nuo darbo sutartyje numatytų užduočių ir antra, leisti darbuotojui pailsėti ir turėti laiko atsipalaidavimui ir laisvalaikiui. Pagal jau anksčiau suformuotą ESTT jurisprudenciją kiekvieno darbuotojo teisė į mokamas kasmetines atostogas turi būti laikoma ypatingos svarbos Europos Sąjungos socialinės teisės principu, nuo kurio negalima nukrypti ir kurį kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos turi įgyvendinti. Vadovaujantis suformuota jurisprudencija, teisė į kasmetines atostogas yra tik viena iš dviejų teisės į mokamas kasmetines atostogas, kaip esminio Europos Sąjungos socialinės teisės principo sudedamųjų dalių, nes ši teisė taip pat apima ir teisę gauti užmokestį. Užmokesčio už atostogas tikslas – sudaryti darbuotojui sąlygas realiai pasinaudoti jo turima teise į atostogas ir poilsį.

Minimalus kasmetinių atostogų laikas negali būti pakeistas kompensaciją, išskyrus tuos atvejus, kai yra nutraukiami darbo santykiai. Tuo siekiama užtikrinti, kad, rūpinantis veiksminga darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga, darbuotojas galėtų gerai pailsėti. Nutrūkus darbo santykiams, faktiškai nebegalima pasinaudoti darbuotojui priklausiusiomis mokamomis kasmetinėmis atostogomis, todėl siekiant, kad darbuotojas neprarastų šios teisės, ji turi būti išreikšta finansine forma.

Darbuotojui mirus, jis neišvengiamai praranda teisę pasinaudoti poilsio laiku, siejamu su teise į mokamas kasmetines atostogas, jam priklausiusiu mirties dieną, tačiau jis nepraranda teisės gauti užmokestį už nepanaudotą teisę į kasmetines atostogas.

Taigi, galima teigti, jog iš esmės ši darbdavio pareiga turėtų būti vertinama finansiniu aspektu. Darbuotojo įgyta teisė į mokamas kasmetines atostogas yra išimtinai turtinio pobūdžio. Tai reiškia, kad ji yra suinteresuotojo asmens turtas, kuris dėl mirties iš šio asmens atgaline data negali būti atimamas. Atitinkamai, iš tų asmenų, kuriems turtas turėtų pereiti paveldėjimo būdu, negali būti atimta veiksminga galimybė naudotis turtine teise – kompensacija už nepanaudotas mokamas kasmetines atostogas.

Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatyta, kad kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija draudžiama, išskyrus darbo santykių pasibaigimą. Vienas iš darbo sutarties pasibaigimo pagrindų – darbuotojo mirtis. Kompleksiškai vertinant nacionalinės teisės normas, jos atitinka ESTT sprendime aptartas taisykles, o ESTT sprendimas įveda daugiau aiškumo, nurodydamas, jog kompensacija nėra panaikinama darbuotojui mirus ir teisė į ją pereina paveldėtojams.

Parengė asocijuota partnerė Giedrė Čiuladienė ir teisininkė Kamila Blaževič.