Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Grupės ieškinys – efektyvesnė Jūsų teisių apsauga

Nesėkmingas grupės ieškinio panaudojimas praktikoje paskatino Teisingumo ministeriją imtis iniciatyvos dėl grupės ieškinio pateikimo procedūros patobulinimo. Seimas pritarė minėtai iniciatyvai, kuri iš esmės nukreipta į vartotojus, kuriems turėtų būti suteiktos visos sąlygos paprastai ir sklandžiai apginti savo pažeistas teises ne tik teoriškai, bet ir praktiškai.

TRINITI atkreipia dėmesį į svarbiausius Civilinio proceso kodekso pakeitimus, kurie, tikėtina, paskatins efektyviau naudotis teise kreiptis į teismą su grupės ieškiniu.

Visų pirma, atsisakoma pareigos ieškovui pagrįsti, o teismui – įvertinti, ar grupės ieškinys yra tikslingesnis, efektyvesnis ir tinkamesnis būdas išspręsti konkretų ginčą negu individualūs ieškiniai.

Antra, atsisakoma pareigos teismui ieškinio priėmimo metu vertinti grupės atstovo tinkamumą, tai yra jo sąžiningumą, reputaciją, kompetenciją ir panašiai.

Trečia, atsisakoma pareigos teismui ieškinio priėmimo metu vertinti, ar pareikšti individualaus pobūdžio turtiniai reikalavimai yra susiję su grupės ieškinio dalyku ir pagrindu. Toks išsamus vertinimas, kaip teigiama aiškinamajame projekto rašte, turėtų būti atliekamas ne ieškinio priėmimo metu, taip apsunkinant ir sulėtinant šią proceso stadiją, bet vėlesniame teismo proceso etape.

Ketvirta, suvienodinta teisės apskųsti tvarka grupės ir individualaus ieškinio atveju. Atsiranda nauja teisė skųsti teismo nutartį tiek apeliacine, tiek kasacine tvarka, jeigu teismas atsisakytų priimti grupės ieškinį.

Na ir galiausiai, atsisakoma privalomo reikalavimo turėti advokatą, kai grupės atstovas bus grupės narys, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, arba grupės atstovas bus asociacija, kitas viešasis juridinis asmuo, profesinė sąjunga ir bylą teisme ves šių subjektų darbuotojas, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

Primename, kad grupės ieškinio institutas yra skirtas didelėms grupėms asmenų, reiškiančioms reikalavimus, kurie yra vienarūšiai teisės ir fakto požiūriu – t. y. kylantys iš tapačių faktinių aplinkybių ir turintys tą patį teisinį pagrindą. Paprastai tariant, institutas skirtas visų be išimties asmenų privačių interesų gynimui, kai keli ieškovai tam pačiam atsakovui kelia iš esmės tokius pačius reikalavimus. Tokie interesai galėtų apimti, pavyzdžiui, asmenų grupelę, reiškiančią reikalavimą dėl neįvykusio koncerto, turistus, reiškiančius reikalavimą dėl neįvykusios kėlionės, darbuotojų reikalavimą darbdaviui dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir panašiai. Įstatymas numato teisę tokį ieškinį teikti ne mažesnėms kaip 20 fizinių ar juridinių asmenų grupėms.

Grupės ieškinio instituto pagalba rekomenduojama naudotis:

  • toms asmenų grupėms, kurios pageidauja kilusį teisinį ginčą išspręsti operatyviai ir koordinuotai;
  • toms asmenų grupėms, kurių ieškinio suma yra gana didelė, taip pat tais atvejais, kai grupės ieškinys yra grindžiamas santykinai nedideliu asmens reikalavimu;
  • tiems, kas pageidauja pasinaudoti sumažintomis civilinio proceso sąnaudomis. Ne paslaptis, kad grupės ieškinio atveju žymiai sumažėja lėšos, reikalingos teisminėms procedūroms. Be to, pigesnio proceso nauda turima omenyje ne tik ieškovams, bet ir atsakovams, kuriems grupės ieškinio nagrinėjimo atveju reikėtų dalyvauti ne keliuose ar net keliolikoje, o tik viename teismo procese. Toks teismo procesas taptų daug pigesnis, kadangi ir teisinės išlaidos būtų kelis ar keliolika kartų mažesnės;
  • ir visoms kitoms silpnesnėms šalims, kurių privatūs interesai buvo pažeisti, pavyzdžiui, vartotojų teisių apsaugos bylose, nesąžiningos komercinės praktikos bylose, su darbo santykiais susijusiose bylose, konkurencijos teisės pažeidimų bylose, aplinkos apsaugos bylose ir kt.).