Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Vieningas Europos Patentas

Kelias iki Vieningo Europos Patento buvo ilgas – jo pradžia siekia dar 1970 metus, ir visą šį laiką buvo diskutuojama, ar Europos Sąjungos verslui ir mokslui reikia vieningos išradimų apsaugos sistemos. Pagaliau uždanga nukrito ir sistema pradės veikti nuo 2023 metų balandžio 1 d.

Kaip veiks Vieningas Europos Patentas?

Vieningas Europos patentas bus grindžiamas Europos patento sistema pagal Europos patentų konvencijos taisykles ir procedūras. Išdavus Europos patentą, bus galima prašyti, kad šis turėtų vieningą galią dalyvaujančiose valstybėse ES narėse. Vieningas Europos Patentas nepakeis klasikinių išradimų apsaugos procedūrų – tai bus dar viena priemonė, kuria galės naudotis išradėjai.

Prašymas išduoti Vieningą Europos Patentą turės būti pateiktas Europos Patentų Tarnybai.

Kur galios Vieningas Europos Patentas?

Vieningas Europos Patentas galios visose susitarusiose ir Vieningo Patentų teismo dokumentus ratifikavusiose ES valstybėse – narėse, kurių šiuo metu yra 17, tačiau tikimasi, kad ateityje bus 25 valstybės. Ispanija, Kroatija ir Lenkija nedalyvauja susitarime, o Didžioji Britanija susitarime nebedalyvauja po Brexit. Svarbu, kad visose valstybėse Vieningas Europos Patentas galios tos pačios apimties apibrėžtimi. Vieningo Europos Patento apsauga nebus plečiama į kitas vėliau prisijungiančias valstybes.

Vieningo Europos Patento sistemą galima naudoti kartu su kitomis sistemomis, jeigu siekiama apsaugos kitose, ne susitariančiose valstybėse, tačiau nebus galima dviguba apsauga – kai išradimas toje pačioje teritorijoje saugomas pagal kelias sistemas.

Kiek kainuos Vieningas Europos Patentas?

Vieningas Europos Patentas grindžiamas Europos patento paraiška, todėl pradiniai kaštai yra tokie patys. Prašymas išduoti Vieningą Europos Patentą nėra papildomai apmokestinamas. Pratęsimo mokesčiai yra paskaičiuoti taip, kad atitiktų sumą, mokėtiną 4 populiariausiose valstybėse, naudojantis Europos Patento sistema.

Ekonominis naudingumas yra sąlygotas ir aplinkybės, kad Vieningo Europos Patento dokumentai neturės būti verčiami į kiekvieną apsaugos valstybę, taip pat nereikės nacionalinių atstovų pagalbos.

Yra paskaičiuota, kad maksimaliai Vieningas Europos Patentas taupys iki 8% ankstesnių kaštų, o dalis jų (pvz. vertimai) gali būti kompensuojami.

Ar reikės versti Vieningą Europos Patentą?

Skirtingai nuo šiuo metu esančios Europos patento sistemos, Vieningo Europos Patento dokumentų nereikės versti į kitą kalbą. Tačiau sistemos veikimo pradžioje bus 6 metų pereinamasis laikotarpis, kurio metu reikės pateikti patento aprašymo vertimą į anglų, jei pradinė kalba buvo prancūzų arba vokiečių, ar kitą ES kalbą, jei pradinė kalba buvo anglų.

Dalis vertimo kaštų MVĮ, fiziniams asmenims, pelno nesiekiančioms organizacijoms, universitetams ir viešosioms mokslinių tyrimų organizacijoms bus kompensuojamos.

Ar Vieningo Europos Patento procedūrai reikia atstovo?

Patentų savininkai, kurių gyvenamoji vieta arba pagrindinė verslo vieta yra susitariančiojoje valstybėje, gali veikti savo vardu. Patentų savininkai, neturintys gyvenamosios vietos ar pagrindinės verslo vietos susitariančiojoje valstybėje, privalės paskirti atstovą ir veikti per jį visose procedūrose (vienintelė išimtis – mokesčių mokėjimas). Svarbu pasirūpinti specialia įgaliojimo forma.

Kodėl reikia naudoti Vieningą Europos Patentą?

Vieningas Europos Patentas gali būti ekonomiškai naudinga priemone, jeigu siekiama išradimo apsaugos bent 4 dažniausios apsaugos ES valstybėse. Mažesni galiojimo kaštai skamba kaip svarbus argumentas– pateikus prašymą gauti Vieningą Europos Patentą nebereikės mokėti kiekvienos valstybės validacijos mokesčių. Taip pat bus daug mažiau administravimo veiksmų ir kaštų – perdavimas, licencijos, pakeitimai ir, svarbu, pratęsimai bus administruojami tik viename registre, todėl, atitinkamai, bus mažiau skirtingų veiksmų atskirose valstybėse, įvairių žyminių mokesčių ir atskirose valstybėse veikiančių atstovų paslaugų mokesčių.

Nebereikės vertimų, kas sudaro labai ženklią išradimo patentavimo proceso dalį.

Vieningas Patentų Teismas, kuriame bus sprendžiami ginčai, taip pat pristatomas kaip sistemos privalumas – nebereikės kelti ginčų skirtingose valstybėse. Visgi, tam tikrais atvejais tai gali reikšti ir didelį trūkumą – vienas procesas gali pakenkti visai išradimo apsaugos strategijai ir tapti privalumu Jūsų konkurentui.

Vieningas Europos Patentas pagelbės tada, kai visose valstybėse siekiate vienodos apsaugos visam išradimo turiniui (apibrėžčiai). Jeigu kiekvienoje susitariančioje valstybėje reikia reaguoti į toje konkrečioje teritorijoje galiojančius patentus ir atitinkamai koreguoti savąjį, sistema Jums netinka. Sistema Jums taip pat netinka, jeigu planuojate dalį teisių į išradimą perduoti tretiesiems asmenims.

Vieningas Europos Patentas bus vertingesnis vėliau – kadangi ES valstybių skaičius šiuo metu nėra maksimalus ir negalės kisti jau išduotų patentų atžvilgiu, prašymai, kurie bus pateikti šiuo metu, neturės pilnos teritorinės apsaugos.

Ką daryti, jeigu noriu gauti Vieningą Europos Patentą?

Tokiu atveju reikia pateikti paraišką Europos Patentų Tarnybai ir, gavus Europos patentą, per vieną (1) mėnesį pateikti prašymą Vieningam Europos Patentui gauti.

Jeigu turite daugiau klausimų, susisiekime: info@trinitijurex.lt