Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Derybinės ES pozicijos dėl intelektinės nuosavybės jau aiškios

Kol Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinės Karalystės (JK) viršūnės Briuselyje ieško sutarimo derybose dėl JK išstojimo iš Bendrijos ir daugybė klausimų dėl ateities lieka neatsakyti, jau dabar aiškios derybinės ES pozicijos dėl prekių ženklų.

Pasirengimo deryboms ir derybų su JK darbo grupė suformulavo penkias pagrindines taisykles, dėl kurių derėsis su JK. Viena iš jų – Lietuvos įmonių ES prekių ženklai, įgyti iki JK išstojimo iš ES turėtų būti saugomi ir po išstojimo taip, kaip numato ES teisės aktai. Naujos normos galiotų tik naujai registruojamiems prekių ženklams.

„Visiems ES prekių ženklams, o tai reiškia ir registruotiems Lietuvos įmonių vardu, JK teritorijoje siekiama užtikrinti apsaugą net ir po BREXIT‘o“, – derybines pozicijas komentuoja advokatų profesinės bendrijos „TRINITI LT“ partnerė, patentinė patikėtinė Vilija Viešūnaitė. Taip pat siūloma, kad JK teritorijoje tokios intelektinės nuosavybės teisės būtų saugomos taip, kaip numato atitinkami ES teisės aktai.

Antra siūloma derybinė pozicija – garantuoti esminį pirmumo teisės į intelektinės nuosavybės teisės objektą (prekių ženklą, dizainą ir kt.) buvimą. Pagal jį, jeigu iki JK išstojimo iš ES datos buvo paduota paraiška įgyti ES intelektinės nuosavybės teises (pvz., į ES prekių ženklą,), tai toks pareiškėjas minėtos ES paraiškos pirmumo datą gali naudoti paduodamas paraišką dėl to paties objekto Jungtinėje Karalystėje ir po šios šalies išstojimo iš ES datos. Tai reiškia, kad jei Lietuvos įmonė pateikė registruoti ES prekių ženklą iki JK išstojimo iš ES datos, tai šia pirmumo data bus galima įgyti naują prekių ženklo apsaugą Jungtinėje Karalystėje ir po šios šalies išstojimo iš ES datos.

Trečiasis siūlymas susijęs su papildomos apsaugos liudijimų medicinos produktams bei augalų apsaugos priemonėms ES galiojimu. Principas toks, kad jeigu iki išstojimo datos pagal galiojančią ES teisę buvo paduotas prašymas įgyti papildomos apsaugos liudijimą arba pratęsti jo galiojimą JK kompetentingai institucijai, tai ir po išstojimo šis procesas turi būti tęsiamas ir baigiamas taip, kaip numatyta ES teisėje.

„Šis principas ypatingai svarbus farmacijos pramonei, kuri dažnai naudojasi savo vaisto patento papildomos apsaugos liudijimo gavimo galimybe, tokiu būdu siekdama kompensuoti savo išlaidas, skirtas vaisto tyrimui, registravimui ir marketingui, taip užsitikrindama ilgesnį vaisto patentinės apsaugos galiojimo terminą. Ir nors Lietuvoje tokių pareiškėjų nėra daug, tokios nuostatos teikiama finansinė nauda yra didžiulė“, – aiškina advokatė Vilija Viešūnaitė.

Ketvirta – norima vadovautis tuo, kad duomenų bazių kūrėjų bei gamintojų teisės, saugotos iki JK išstojimo datos, būtų ir toliau saugomos ES valstybėse narės ir Jungtinėje Karalystėje taip, kaip jos buvo saugomos ir iki išstojimo. „Kitaip tariant, siūloma iki JK išstojimo datos sukurtas ar pagamintas duomenų bazes ir toliau saugoti pagal ES suderintas apsaugos taisykles“, – sako „TRINITI LT“ partnerė.

Penkta derybine pozicija siūloma palikti bendrą teisių išnaudojimo (angl. exhaustion) taisyklę, kuri reiškia, kad pvz. prekės, pažymėtos prekių ženklu, pirmą kartą teisėtai (su ženklo savininko sutikimu) buvo išleistos į rinką Europos ekonominės erdvės teritorijoje, tai tokios prekės tolesnio platinimo šioje rinkoje, savininkas negali drausti.

Anot V. Viešūnaitės, platinimo teisės išnaudojimas, įvykęs iki išstojimo datos, ir toliau galioja JK po jos išstojimo, kas reiškia, kad, jeigu, pavyzdžiui šokoladas, pažymėtas Lietuvos įmonės prekių ženklu, pirmą kartą parduotas Lietuvoje, šis konkretus parduotas produktas toliau gali būti parduodamas laisvai visoje Europos ekonominės erdvės teritorijoje ir, atitinkamai JK, po šios išstojimo iš ES.

Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos sritis yra viena iš svarbiausių ES reguliuojamų sričių, taip pat tiesiogiai susijusi su verslo santykiais. Derybų metu svarbiausia yra susitarti, ar ir kaip po išstojimo iš ES Jungtinėje Karalystėje bus saugomi intelektinės nuosavybės objektai, į kuriuos iki šios valstybės išstojimo datos buvo įgyta vieningos galios ES teisinė apsauga. Tai susiję su ES prekių ženklų, Bendrijos dizainų, Bendrijos augalų veislių, ES geografinių nuorodų apsauga. Derybų tikslas – kaip galima mažesniais kaštais verslui užtikrinti apsaugos JK tęstinumą.