Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Bendrovės administracijos, valdybos ir akcininkų susirinkimų organizavimas COVID-19 karantino metu

Rekomendacija organizuoti veiklą, vengiant žmonių artimo kontakto – t. y. organizuoti posėdžius, pasitarimus, konferencijas ir kitus darbo susitikimus nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijos priemones, galioja bendrovėms rengiant visuotinius akcininkų susirinkimus (toliau – VAS), taip pat valdybos ar stebėtojų tarybos posėdžius. 

Jeigu nėra galimybės naudotis telekomunikacinėmis priemonėmis dalyvaujant ir balsuojant susirinkime ar posėdyje, TRINITI rekomenduoja siūlyti balsuoti užpildant bendruosius balsavimo biuletenius arba balsavimą organizuoti apklausos būdu raštu, jei nė vienas iš kolegialaus organo narių dėl to neprieštarauja. 

Jeigu tai nepavyksta, reikėtų apsvarstyti galimybę susirinkimą ar posėdį atšaukti arba nukelti. Jeigu VAS būtų nukeltas, skelbiant apie naują susirinkimo datą, reikėtų laikytis tokios pačios teisės aktų nustatytos VAS šaukimo tvarkos ir informuoti apie naują numatytą datą iš naujo.

Įmonės vadovams gresia administracinės ar net baudžiamosios sankcijos už Vyriausybės nustatytų karantino taisyklių nesilaikymą. Administracinė bauda numatyta iki 3 000 EUR, baudžiamoji atsakomybė – iki trejų metų nelaisvės.

Susisiekite su Giedre giedre.ciuladiene@triniti.lt