Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Ar mano Europos Sąjungos prekių ženklas ir dizainas yra saugomi Jungtinėje Karalystėje?

Nuo 2021 m. sausio 1 d. ES ir Jungtinės Karalystės teisinės sistemos tapo visiškai atskiros – kaip JK saugomas prekių ženklas ar dizainas, kuris buvo registruotas Europos Sąjungoje iki šios datos? Daugumoje atveju atsirado papildoma registracija JK, kurią taip pat reikia administruoti.

Iki 2021 m. sausio 1 d. įregistruoti ES prekių ženklai automatiškai pavirto JK nacionaliniais prekių ženklais. Tai reiškia, kad šiuo metu iš vienos ES registracijos tapo dvi registracijos – ES ir nacionalinė JK, tačiau JK nacionalinės teisės apsaugą įgavusių ženklų atžvilgiu išliko aktualiomis pirminė ES prekių ženklo paraiškos padavimo ir suteikto prioriteto datos.

Tačiau ES mastu registruoti ir dabar JK nacionalinę teisinę apsaugą įgavę prekių ženklai JK teritorijoje yra visiškai savarankiški ir jie galės būti užginčyti, perleisti, licencijuoti ar atnaujinti atskirai nuo pirminio ES prekių ženklo. Prekių ženklo savininkui tai reiškia, kad šiuo metu jis turi jau dvi prekių ženklų registracijas ir visi teisių perleidimo, atnaujinimo, pakeitimo veiksmai turi būti atliekami ne tik ES, bet ir JK prekių ženklų registre, pvz. jeigu norite perleisti teises į anksčiau tik ES registruotą prekių ženklą, teisių perleidimo registravimas privalomas ne tik ES, bet ir JK prekių ženklų registre.

Panaši situacija susiklostė ir Bendrijos dizainų atžvilgiu, kurie po pereinamojo laikotarpio pabaigos buvo „transformuoti“ į JK nacionalinius dizainus. Registruoti dizainai JK teritorijoje taip pat išlaikė savo pirmines pateikimo ir prioriteto datas. Tačiau, kaip ir prekių ženklai, nuo 2021 m. sausio 1 d.  tokie dizainai ateityje galės būti ginčijami, perleidžiami, licencijuojami ar atnaujinami atskirai nuo Bendrijos dizaino.

Automatinis ES intelektinės nuosavybės objektų „klonavimas“ JK teritorijoje yra aktualus tik registruotų prekių ženklų ar Bendrijos dizainų atžvilgiu. Įmonės, organizacijos ir fiziniai asmenys, kurių ES prekių ženklai ar Bendrijos dizainai iki pereinamojo laikotarpio pabaigos ESINT nebuvo įregistruoti (paraiškos buvo dar tik nagrinėjamos), turėjo per 9 mėnesių terminą, t. y. iki 2021 m. rugsėjo 30 d., kreiptis į JK intelektinės teisės tarnybą, pateikiant nacionalines paraiškas dėl tų pačių prekių ženklų ar dizainų registracijos JK teritorijoje. Asmenų, nusprendusių per minėtą 9 mėnesių terminą nesikreipti į JK nacionalinės intelektinės teisės tarnybą ar nespėjusių to padaryti, prekių ženklai ir dizainai nėra laikomi įgavusiais JK teisinę apsaugą, o paraiškos ir prioriteto datos nėra išsaugotos.

Vis tik pereinamuoju laikotarpiu neregistruotų Bendrijos dizainų atveju jų teisinė apsauga yra šiek tiek skirtinga nei neįregistruotų prekių ženklų atveju. Pagal Bendrijos dizaino reglamentą reikalavimus atitinkantis dizainas yra saugomas kaip Bendrijos dizainas 3 metus nuo tos datos, kai tas dizainas pirmą kartą tapo prieinamas Bendrijos visuomenei. Atitinkamai, pagal susitarimo dėl JK išstojimo iš ES nuostatas per visą pereinamąjį laikotarpį JK ar ES valstybės narės teritorijoje paviešinti dizainai automatiškai bus saugomi abiejose teritorijose kaip neregistruoti Bendrijos dizainai likusį trejų metų laikotarpį.

Jeigu norite pasitikrinti, ar Jūsų ES prekių ženklas ar dizainas yra saugomi JK arba registruoti teises į prekių ženklą ES ar JK, kreipkitės info@trinitijurex.lt.