Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Akcininkų sutarčių galia

Gal šiuo metu sutariate su kitais Jūsų verslo akcininkais, o gal Jus vargina ginčai ir nesutarimai? Bet kuriuo atveju, Jūs žinote, kokie charakteriai ir kokia dinamika yra Jūsų verslo valdymo struktūros viršūnėje. Perduodant verslą svarbu užtikrinti, kad žmogiški faktoriai nepaveiktų ilgai puoselėtų ryšių ir kad tie ryšiai netaptų priežastimi priimti neteisingus sprendimus verslo gerovei.

Tarpusavio civilinius teisinius santykius akcininkai gali sureguliuoti sudarydami akcininkų sutartis. Akcininkų sutartys yra naudinga teisinė priemonė, kuri:
 • leidžia akcininkams sureguliuoti tarpusavio santykius, kurių imperatyviai nereglamentuoja įstatymai;
 • užtikrina efektyvesnį bendrovės valdymą;
 • leidžia akcininkams iš anksto susipažinti su vieni kitų pozicijomis verslo atžvilgiu, aptarti įvairius ateities scenarijus, suderinti veiksmus tokių scenarijų išsipildymo atveju, taip išvengiant galimų interesų konfliktų ir ginčų ateityje.
Akcininkų sutartys gali būti sudaromos įvairiais tikslais, pavyzdžiui, siekiant:
 • iš anksto suderinti bendrovės tikslus, strategiją, bendras susitariančių akcininkų teises ir pareigas;
 • sukoncentruoti balsavimo teises ir taip užtikrinti suinteresuotų/reikiamą patirtį turinčių akcininkų įtaką valdant ir kontroliuojant bendrovę;
 • apsaugoti smulkiųjų akcininkų teises;
 • išlaikyti esamą bendrovės valdymo struktūrą;
 • išvengti aklavietės situacijų, t. y. situacijų, kai akcininkai negali susitarti, ir nustatyti taisykles, kaip tokios situacijos sprendžiamos;
 • nustatyti dividendų paskirstymo ir lėšų investavimo taisykles;
 • nustatyti akcijų perleidimo ypatumus ir išvengti ginčų akcininkui nusprendus pasitraukti iš bendrovės;
 • nustatyti ginčų tarp akcininkų nagrinėjimo taisykles, tokiems ginčams iškilus.

Sudarydami akcininkų sutartis dabar Jūs rūpinatės, kad valdymą perimantis žmogus nesusidurtų su akcininkų įtakos ir nesutarimų problemomis. Kaip galima labiau apibrėždami akcininkų pareigas ir galią Jūs užtikrinsite, kad po Jūsų pasitraukimo bent šioje srityje iškils kuo mažiau ginčų ir klausimų.