Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Uued konkurentsireeglid tulekul (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Euroopa Komisjon algatas hiljuti kolm eraldiseisvat konsultatsiooni seoses uute võimalike konkurentsireeglitega: 1) digitaalsete teenuste reguleerimise pakett, 2) struktuurseid probleeme vältida aitav uus konkurentsiõiguse „tööriist“ ja 3) välistoetuste kahjulikke mõjusid puudutav pakett. Seega on selge, et konkurentsiõigus ei ole mitte jäik ja muutumatu reeglite kogum, vaid turuolukorda arvestav ja pidevalt arenev organism. 

 width=
Digitaalsete teenuste reguleerimise pakett 

Komisjon ootab kuni 08.09.2020 inimestelt, äriühingutelt, online-platvormidelt, teadlastelt jm huvitatud isikutelt arvamusi, tõendeid ja andmeid, et panna kokku tulevane reeglistik, mille abil digitaalseid teenuseid reguleerida. Konsultatsioon käsitleb laia hulka teemasid, nagu online-turvalisus, väljendusvabadus ning õiglus ja võrdne kohtlemine digitaalses majanduses. 

Konsultatsiooni kohta leiab täpsemat infot järgmisel aadressil:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_962  

Struktuurseid probleeme vältida aitav uus konkurentsiõiguse „tööriist“ 

Komisjon ootab kuni 08.09.2020 nii avalikult kui erasektorilt (sh konkurentsiametkondadelt, valitsusasutustelt, teadlastelt, aga ka õigus- ja majandusvaldkondade praktikutelt) seisukohti selle kohta, millise täiendava „tööriistaga“ oleks võimalik vältida praktikas kerkinud struktuurseid konkurentsiõiguslikke probleeme (nt tipping the market), mida praegused konkurentsireeglid ei suuda piisavalt ära hoida. 

Konsultatsiooni kohta leiab täpsemat infot järgmisel aadressil:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_977  

Välistoetuste kahjulikke mõjusid puudutav pakett 

Komisjon on võtnud vastu White Paper’i, mis käsitleb välistoetuste poolt siseturule tekitatavaid negatiivseid mõjusid, ning ootab kuni 23.09.2020 kõigilt selle osas seisukohti. Tulenevalt konsultatsiooni tulemustest otsustab Komisjon, millised seadusandlikud ettepanekud teha. 

White Paper’i ja konsultatsiooni kohta leiab täpsemat infot järgmisel aadressil:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1070 

Kõik, kellel on nimetatud küsimustes soov kaasa rääkida, võivad võtta kas otse Komisjoniga ühendust või pöörduda TRINITI poole, et saaksime seisukohti vahendada. 

TRINITI konkurentsiõiguse nupukesed lähevad nüüd kuni augustini suvepuhkusele, st igal esmaspäeval meid selle ajani oodata ei tasu. Samas, kui midagi olulist on teada anda, siis teeme seda kindlasti ka vahepeal!