Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Ülekuulamine politseis profi moodi

Kriminaalasja eeluurimisel toimuv ülekuulamine politseis võib ülekuulatava jaoks tuua kaasa olulisi tagajärgi. Kui oled kriminaalasjas kahtlustatav või on seda Su lähedane, tuleks leida otsekohe kaitsja. Isegi, kui oled vaid tunnistaja, aga juhtum puudutab Sind või Su lähedasi (nt oled osalenud milleski, mis on nüüd uurimise all või ei soovi kahjustada neid, kellest hoolid), on kriminaalmenetluses lubatud (ja soovitatav) võtta ülekuulamisele kaasa esindaja. Sellises olukorras omapäi toimetamine tähendab usku, et suudad spetsiifilises valdkonnas oma ala spetsialistidega (uurija, prokurör) võrdselt tegutseda.

 width=

Iga toiming loeb ja võimalikud vead ei kao toimikust kuhugi. Alusetu on hirm, et advokaadi võtmine on sama hea, kui süü tunnistamine. Kriminaalasjades on teatud hetkest kaitsja osalemine niikuinii kohustuslik, oled Sa siis süüdi või mitte. Küsimus on pigem selles, kas on mõtet riskida vigade tegemisega kohtueelsel uurimisel.

Kui aga ikkagi üksinda ülekuulamisele lähed, tee seda nagu professionaal ja selleks on meil Sulle mõned soovitused.

Selgita välja, mis asjas ülekuulamine tuleb ja ära sea end surve alla

Tihti kuulen lugusid, kus telefoni teel on saadud kutse tulla politseisse “vestlema”. Kutsutu ei oska advokaadile öelda, kas see on kriminaalasi või midagi muud ning kellena (kas ise milleski kahtlustatuna või tunnistajana) kutse on saadud. Sellist segadust tuleb vältida, sest kohapeal soovid võimalikult vähe üllatusi.

Seadus ei keela kutsuda ülekuulamisele telefoni teel ja ka sel juhul on ilmumine kohustuslik. Küsi siiski kirjalik kutse e-posti teel – see on Sinu õigus. Kutsel toodud infost on näha, mis liiki asjaga tegu on ja kellena ning mis põhjusel see saadeti. Muidugi võib selguda, et “vestlus” saab olema kahtlustuse esitamine kriminaalasjas, kuid seda on hea teada kohe.

Mida suurem on ülekuulamise risk, seda rohkem võta aega, et end selleks ette valmistada. Enamasti saab ülekuulamiseks Sulle sobiva aja politseiga kokku leppida, kui esmane pakutud aeg ei sobi. Ära mine kohe täna või homme, kui Sa ei ole valmis.

Valmista ülekuulamine ette

Tunne oma õigusi! Kohapeal vuristab uurija Su õigused ette või annab need Sulle paberil lugeda, aga seal on palju sel hetkel kasutut ning oluline jääb tähelepanuta. Parem tutvu seadusega ise juba enne ja omas tempos. Ülekuulamisel on väga oluline õigus keelduda kas mõne või kõigi küsimuste osas vastuste andmisest. Keeldumisõiguse ulatus sõltub küll sellest, kellena ülekuulamisel osaled ja juhtumi asjaoludest. Muidugi on praktikas oluline ka õigus kasutada ülekuulamisel advokaadi abi.

Kui Sul oleks kaitsja/esindaja, toimuks selles faasis arutelu, kas ja millised teemad on potentsiaalselt ohtlikud, kas on võimalik ütluste andmisest keelduda ning kas seda õigust tuleks kasutada. Igal juhul tasub juba enne ülekuulamist mõelda, millest juttu võib tulla ning kas ja kus võimalikud “karid” peituda võivad.

Ära tee midagi, millest Sa aru ei saa. Unusta ära suhtumine, et “kui uurija juba nii ütleb, siis nii ka on”.

Ülekuulamise käigus

Kahtlustuse esitamise korral loe selle tekst rahulikult läbi. Seal ei ole kirjas, mis võib olla kaasnev karistus. Küsi seda uurijalt või veel parem, vaata ise karistusseadustikust järele. Ette võib tulla ootamatusi – äkki eeldasid kahtlustust teatud juhtumiga seoses, kuid kohapeal selgub, et asi on hoopis milleski muus või on etteheidetavat oodatust palju rohkem ja ähvardav karistus tõsine. Mõtle, kas muutunud olukorras on siiski advokaadi abi vaja.

Alati küsi endale kahtlustuse teksti koopia ja võta see kaasa. Kahtlustuse sisu, aga ka politsei esitatavad küsimused, annavad kogenud silmale-kõrvale infot, mida uurija juba võib teada, ning mis kahtlustust tõendab.. Sageli kiputakse naiivselt arvama, et lähen ja teen uurijale kõik selgeks ning “arusaamatus” laheneb otsekohe.

Pea meeles, et ülekuulamine ei ole eksam, kus Sinu ülesandeks on õigeid vastuseid teada. Kui Sa ei tea või ei mäleta, siis ütle nii. Ära pinguta, et esitada üksikasju, milles Sa pole kindel – hiljem nimetatakse Sind tõenäoliste ebatäpsuste tõttu valetajaks. Kui küsimus on arusaamatu, palu selgitada, kuni saad sellest aru. Võta vastuse mõtlemiseks aega, et see oleks õige. Vasta aeglaselt, et teha protokollimine lihtsamaks.

Kui oled otsustanud küsimustele vastata, aga ülekuulamine tüürib ilmselgelt valesse suunda, mõtle võimalusele katkestada ja jätkata koos kaitsja/esindajaga. Õigus advokaadi abile ei kao kuhugi, isegi kui otsustasid seda kohe alguses mitte kasutada.

Loe ülekuulamise protokolli nagu keeletoimetaja!

Oluline ei ole, mida Sa ülekuulamisel rääkisid, vaid see, mida ülekuulamisprotokoll lõpuks sisaldab. Uurija ei stenografeeri kogu Su juttu, vaid nopib sealt välja enda jaoks olulise ja paneb Sinu öeldu kirja oma sõnu kasutades. Kui ülekuulamine tõlgitakse, on oht ebatäpsusteks veel suurem. Seetõttu ära lase tähelepanul hajuda juba siis, kui küsimused lõppevad.

Pööra tähelepanu vähemalt järgmisele:

  1. Kas ülekuulamisprotokollis toodu vastab täielikult sellele, mida tegelikult ütlesid?
  2. Kas protokollist on midagi olulist välja jäänud, nt see, mis Sinu käitumist selgitab/õigustab?
  3. Kui pahatahtlik inimene ülekuulamise protokolli loeks, kas ja kuidas võiks ta sellest valesti aru saada?

Olen näinud, kuidas politsei poolt allkirjastamiseks ulatatud protokolli kohaselt tunnistas üle kuulatud kahtlustatav oma süüd, kuigi tegelikult toimus vastupidine.

Kui midagi on valesti, palu vead protokollis parandada. Kui seda ei tehta, siis ära ülekuulamisprotokollile oma allkirja pane.

Arvesta muude võimalike toimingutega

Politseis võib toimuda ka muud kui ülekuulamine ise. Kahtlustatavale võidakse kohaldada tõkendit, võimalik on DNA-proovi ja sõrmejälgede võtmine või äratundmiseks esitamine (kus ülekuulamisel käsitletud inimene tuleb fotodelt teiste sarnaste seast ära tunda) vms. Samuti võidakse küsida nõusolekut kokkuleppemenetluseks.

Küsi kogu aeg julgelt, mis ja miks parasjagu toimub ning millised on Sinu õigused iga toimingu juures.

Need on soovitused, kuidas ülekuulamisel edukalt tegutseda. Kui seda tundub ühe inimese jaoks liiga palju, võta ülekuulamisele kaasa advokaadibüroo TRINITI kaitseadvokaat.