Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Ühendkuningriik, Gibraltar ja 100 miljonit eurot (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Euroopa Komisjon otsustas kaevata Ühendkuningriigi Euroopa Liidu Kohtusse, kuna Ühendkuningriik ei ole suutnud täielikult tagasi nõuda ebaseaduslikku riigiabi suurusjärgus 100 mln eurot, mis anti Gibraltaril erinevate maksuvabastuste näol.

 width=

Gibraltaril, mis kuulub Ühendkuningriigi haldusalasse, rakendati perioodil 2011-2013 maksuvabastust passiivsetele intressidele ja autoritasudele. Euroopa Komisjon leidis 2018.a., et sellise maksuvabastuse näol on tegemist ebaseadusliku riigiabiga, kuna see andis ebaõiglase eelise teatud rahvusvahelistele ettevõtetele. Vastavalt riigiabi reeglitele tuleb selline ebaseaduslik riigiabi Ühendkuningriigi ja Gibraltari ametivõimude poolt tagasi nõuda. Kuna aga tänaseni ei ole seda täies ulatuses tagasi makstud, siis otsustas Euroopa Komisjon anda Ühendkuningriigi Euroopa Liidu Kohtusse 2018.a otsuse täitmata jätmise tõttu.

Kuigi Ühendkuningriik ei ole enam Euroopa Liidus, siis ei takista see Ühendkuningriigilt kohustuste täitmise nõudmist ja tema kaebamist Euroopa Liidu Kohtusse. Seda esiteks põhjusel, et Euroopa Komisjoni otsus tehti ajal, mil Ühendkuningriik oli Euroopa Liidu liige. Teiseks sätestab Ühendkuningriigi lahkumislepe, et Euroopa Komisjonil on õigus pöörduda Ühendkuningriigi vastu Euroopa Liidu Kohtusse komisjoni otsuse täitmata jätmise pärast, kui vastav otsus on tehtud hiljemalt üleminekuperioodi (s.o 31.12.2020) lõpuks.

Euroopa Komisjoni 2018.a. otsuse peale esitas kaebuse ka üks vaidluse keskmes olevatest ettevõtetest Mead Johnson Nutrition, kuid lõpplahendit selles menetluses tehtud veel ei ole. Vastavalt riigiabi reeglitele on aga ebaseadusliku riigiabi tagastamine kohustuslik ka vaidlemise aja vältel.