Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Tütarettevõtjad võivad vastutada oma emaettevõtja kartelli eest (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Tütarettevõtjad võivad vastutada oma emaettevõtja poolt toime pandud konkurentsiõiguse rikkumiste eest, viitas Euroopa Kohtu kohtujurist Mercedes Benz Trucks España kohtuasjas (kaasus nr C882/19) esitatud ettepanekus. 

 width=

Euroopa Komisjon tegi 2016. aastal otsuse, milles leidis, et Daimleri kontsern (sinna kontserni kuulub tütarettevõtjana ka Mercedes Benz Trucks España) on osalenud kartellis ning seetõttu on pannud toime Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 101 sätestatud rikkumise. Nimetatud kartelli tulemusena kahju kannatanud ettevõtja Sumal esitas Hispaania kohtule hagi, milles nõudis kahju hüvitamist kohalikult tütarettevõtjalt, st Mercedes Benz Trucks Españalt. 

Hispaania kohus taotles Euroopa Liidu Kohtult eelotsust küsimuses, kas emaettevõtja poolt toime pandud Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumist saab nn single economic entity põhimõtte alusel üle kanda tema tütarettevõtjatele.

Euroopa Kohtu kohtujurist Giovanni Pitruzzella leidis oma hiljutises ettepanekus Euroopa Kohtule, et rikkumiste ärahoidmiseks (st preventiivsel eesmärgil) tuleks sellele küsimusele vastata „potentsiaalselt jah“. Kohtujuristi hinnangul ei ole mingit põhjust, miks jaatada vastutuse laienemist nn „alt üles“ (st tütarettevõtja rikkumise eest vastutab emaettevõtja – sellist vastutuse laienemist on kinnitatud laialdaselt, vt nt varasemat TRINITI konkurentsiõiguse nupukest siin), aga välistada vastutuse laienemine nn „ülalt alla“. 

Samas soovitas kohtujurist, et sellise „ülalt alla“ vastutuse laienemise toimumiseks peaksid olema täidetud järgmised tingimused: 

  • Esiteks, emaettevõtjal peab olema tütarettevõtja üle otsustav mõju (decisive influence); 
  • Teiseks, tütarettevõtja peab tegutsema sellel alal, kus emaettevõtja konkurentsi kahjustav tegevus aset leidis, ning tütarettevõtja pidi olema võimeline oma käitumisega vastavat rikkumist ellu viima. 

Kohtujuristi ettepanek ei ole Euroopa Kohtule siduv. Samas lähtub Euroopa Kohus oma otsust tehes tihti kohtujuristi ettepanekust. 

Igal juhul, kui selline ettepanek jõuab Euroopa Kohtu otsusesse, siis annaks see tõenäoliselt võimalikele kartellist kahjustatud isikutele suurema valikuvabaduse, kus ja kelle vastu oma nõue esitada. 

TRINITI konkurentsiõiguse spetsialistid hoiavad vastavatel arengutel hoolega silma peal ja aitavad teid küsimuste korral hea meelega!