Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

TRINITI toetab riigikaitsjaid reservväelasi

TRINITI panustab eelmisel nädalal alanud Kaitseväe suurõppusel SIIL2018 kahe reservväelase osalemisega – TRINITI partner ja vandeadvokaat Tõnis Tamme toetab 2. Jalaväebrigaadi tsiviil- ja militaarkoostöö (CIMIC) vallas ning jurist Peeter Mõtsküla sooritab Põhja Lahingugrupi staabis pataljoni staabiohvitserikursuse praktikat.

TRINITI advokaadibüroo on koos enam kui 150 Eesti ettevõttega otsustanud toetada oma riigikaitsjate osalemist reservväelaste õppekogunemistel ning plaanib seda teha ka edaspidi.

TRINITI partneri Tõnis Tamme hinnangul on Eesti ühiskonna kestlikuks argenguks väga oluline, et ka eri valdkondade ettevõtjad ja spetsialistid leiaksid aega, et end riigikaitseliste teemadega kursis hoida ning oma kogemuse, aja ja energiaga Eesti riigi turvalisuse tagamisse panustada. “Igapäevastest rutiinidest ja mugavusstoonist välja astumine on küll esialgu pelutav, kuid tasub end uute teadmiste, oskuste ja sõprade näol kuhjaga ära” oli Tõnis kindel.

 width=