Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

TRINITI kutsub tutvuma: robootikaõiguse loomise lõppraport

Riigikantselei korraldas aprillis riigihanke isejuhtivate sõidukite õigusanalüüsi analüüsi läbiviimiseks. Edukaks kuulutati Triniti Advokaadibüroo pakkumine. Meie advokaatide Karmen Turk ja Maarja Pild töö tulemusena selgus, et tehnoloogilisi arenguid silmas pidades on mõistlik valdkonda laiemalt reguleerida tagamaks tehisintellekti seadustav robootika seadusandlus,  mitte keskenduda kitsalt vaid isejuhtivatele sõidukitele.

Vaheanalüüs, mis avaldati juba varem, tekitas soovitud avaliku debati – seda nii meedias üldiselt kui teadusringkondades. Ühiskondliku diskussiooni mõtted ning kommentaarid on võetud arvesse lõppraporti koostamisel.

Lõppraport sisaldab põhilisi ettepanekuid koondavaid lühikokkuvõtteid (LISA 5) ning teiste riikide praktika alusel tehtud intervjuusid (LISAD 1-4).

Hanke tulemina valminud lõppraportiga saad tutvuda SIIN.

Täpsemalt saad lugeda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteadet SIIN.

Äripäeva raadiosaade TRINITI eetris “kas robotitel on vaja oma seadust?

Loe ka ilmunud meediakajastusi:
Karmen Turk, Marten Kaevats ja Maarja Pild: vaja on robot-krattide seadust;
Eesti kavatseb robotid seadusele allutada;
Eesti plaanib revolutsiooni. Era- ja juriidilise isiku kõrvale tahetakse seadustesse luua robotagent;
Analüüs: Eesti vajab robootikaseadust;
Estonia considers a ’kratt law’ to legalise Artifical Intelligence (AI)