Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

TRINITI esindas kohtus edukalt eraisikust klienti vaidluses Elektrileviga

Riigikohus keeldus menetlusse võtmast Elektrilevi kassatsioonkaebust otsusele, millega mõisteti Elektrilevilt eraisiku kasuks välja ca 200 000 euro suurune kahjuhüvitis koos viivistega. Eraisikust klient pöördus Elektrilevi vastu kohtusse ja nõudis kahju hüvitamist seoses tulekahjuga, mis sai alguse Elektrilevile kuuluvatest elektriliinidest. Tuule mõjul murdunud puu kukkus elektriliinidele, liinide kokkulöömisest lendunud säde süütas hooned jm vara ning need hävisid.

 width=

Pooled vaidlesid kohtus muuhulgas selle üle, mida tähendab Elektrilevi kohustus eemaldada liini-kaitsevööndis kasvavad ohtlikud puud. Kohus nõustus kahju kannatanuga ja leidis, et puu kasvamiseks kaitsevööndis tuleb pidada mitte üksnes puutüve asumist õhuliini kaitsevööndis, vaid ka ohtlike okste või puuvõra ulatumist kaitsevööndisse. Kui Elektrilevi jätab seesugused oksad eemaldamata, vastutab ta selle tagajärjel tekkiva kahju eest.

Erinevate kahjunõuetega Elektrilevi vastu pöördunud isikute lugusid kajastati hiljuti ka ETV saates Pealtnägija. Klienti esindanud vandeadvokaadi Katri Tomson’i sõnul näitab jõustunud kohtuotsus ilmekalt, et ka eraisikul tasub enda õigusi suurettevõtte vastu kaitsta.

Samal teemal ilmus artikkel ka Maalehes “21 sentimeetrit kärpimata õunapuuoksi läks Elektrilevile maksma 200 000 eurot