Uudised
Eesti
Podcastid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest
oktoober 17, 2018

Triniti eetris: uue seadusega kitsendatakse kinnistuomanike õigusi

Seekord on teemaks uus kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus (KAHOS), teisisõnu talumiskohustus sundvalduse seadmise teel. Mida see endast täpsemalt kujutab, mida peavad teadma maaomanikud, kui nende kinnistu territooriumil jooksevad läbi erinevad maa-alused vee-, gaasi-, kütte- ja muud trassid? Sellest kõnelevad advokaadibüroo Triniti partner Ramil Pärdi ja advokaat Sandor Elias.
Saatejuht on Liis Amor.
Saadet toetab advokaadibüroo Triniti.

#

Ramil Pärdi

Eesti
Partner
Vandeadvokaat
#

Sandor Elias

Eesti
Vandeadvokaat