Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

TRINITI COVID-19 eriolukorra veebiseminar 15. aprillil

Töö- ja üürilepingutest eriolukorras

Veebiseminari juhatas sisse TRINITI juhtivpartner, vandeadvokaat Villu Otsmann. Märksõnadena:

 1. Õiguse raamid muutuvad. Eriolukorras seisame silmitsi uute piirangute, uute tõlgenduste ja uute seadustega.
 2. Kolm soovitust eriolukorras toime tulemiseks:
  1. võtke tavalisest julgemalt õiguslikke riske,
  2. määrake „eriolukorra ohvitser“ ja
  3. lugege läbi Malcolm Gladwell’i „Läbimurdepunkt“.
 3. Pärast selle kriisi lahendamist peame ühiskonnana välja mõtlema, kus on õige tasakaalupunkt õiguse tervisele ja teiste inimõiguste vahel. Samas peame arvestama, et võim tahab alati rohkem võimu ning seepärast tekib võimul olijatel alati kiusatus mistahes eriolukordi üha pikendada. Ja kõige tähtsam: ärge kunagi kaotage huumorimeelt.

Töölepinguid puudutavaist eriolukorras aktuaalseteks muutunud küsimustest rääkisid TRINITI tööõiguse valdkonna juht vandeadvokaat Klen Laus ning advokaadid Eli Täpp ja Maarja Pild.

 1. Tööõigus ja töölepingud kehtivad edasi ka eriolukorras. Töökorraldust on võimalik muuta poolte kokkuleppel. Nii võivad töölepingu pooled leppida kokku põhipuhkuse kasutamises, tasuta või (osaliselt) tasustatud lisapuhkuses osalise tööaja rakendamises või võimalusel ka kaugtöös.
 2. Kui kaugtöö tegemine pole võimalik, peab töötaja oma tööd tavapärases asukohas edasi tegema. Küll aga on töötajal õigus keelduda töö tegemisest, kui see ohustab tema või teiste isikute tervist. Ohu olemasolu peab sel juhul tõendama töötaja. Tööandjal on aga kohustus töökeskkonnas riske vähendada
 3. Terviseandmeid peaks tööandja koguma võimalikult vähe, ning võimalusel koguma vaid terviseandmetega seotud andmeid (nt viirusekandjaga kokkupuutumise fakt).
 4. Kodus töötamiseks on mõistlik kehtestada kirjalik kord, kus määratletakse muuhulgas, millal tuleb koju jääda, milline peab olema töötaja kodune töökeskkond ja kuidas tööandja võib töötajat seal kontrollida, ning kuidas tuleb tagada tööandja ärisaladuse kaitse. width=
 5. Töötasu hüvitisest
  1. Hüvitise saamiseks tuleb täita 2 eeldust järgnevatest:
   • tööandja käive/tulu vähenenud vähemalt 30%
   • vähemalt 30% töötajatest ei ole senises mahus tööd anda
   • vähemalt 30% töötajatest on vähendatud töötasu min. 30% või alampalgani
  2. Hüvitist saab taotleda kahel kuul kolmest, kusjuures need kuud ei pea olema järjest ning taotlemine on töötaja põhine
  3. Hüvitis on 70% keskmisest kuutasust (maks. 1 000 €)
  4. Tööandja panus 150 € (bruto)
  5. Taotlusi saab esitada e-töötukassas 04 – 30.06
 6. TLS § 37 kohaldamisest
 7. TLS § 37 kohaldamise eeldused:
  • Kokkulepitud ulatuses töö mitteandmine on ettenägematu ja tööandjast mitteoleneva majandusliku põhjuse tõttu;
  • Kokkulepitud töötasu maksmine ebamõistlikult koormav
 8. Etteteatamistähtaeg on 14 päeva (seda ei või lühendada ka kokkuleppel)
 9. Kui töötaja pole töötasu vähendamisega nõus (TLS § 37 lg 5), peab tööleping lõppema vähemalt 1 päev enne töötasu vähendamise kuupäeva
 10. NB! Töötasu võimalik alati vähendada ka kokkuleppel
 11. Tööandjal on õigus 2020. a märtsi, aprilli ja mai tasudelt maksta sotsiaalmaksu tegelikult makstud brutosummalt (mitte kuumääralt)

Üürilepingutega seotud põletavaid küsimusi valgustas TRINITI vandeadvokaat Anna Liiv.

Äripinna üürnik, kelle äri on eriolukorras kokku kuivanud, küsib kas ta peab jätkuvalt üüri edasi maksma. Üürileandja aga küsib vastu, et miks nii, sest tema ju tekkinud olukorra eest ei vastuta. Mõlemal poolel on mõistlik silmas pidada, et parima tulemuse tagavad koostöö ja kokkulepped. Kui need aga ei aita, on pooltel kolm võimalust.

ÜÜRI ALANDAMINE LEPINGU MUUTMINE LEPINGU LÕPETAMINE
üüripinna sihtotstarbeline kasutamine on takistatud kohustuste vahekord peab muutuma oluliselt kumbki pool võib lepingu üles öelda, kui esineb mõjuv põhjus (mitte rikkumine)
kas kasutamist takistab klientide puudus või eriolukorra korraldus? kas tavaline äririsk või piisavalt ettenägematu muutus? mõjuv põhjus = erakorraline ja ettenägematu asjaolu
kas kasutamine on takistatud täielikult või osaliselt? leping muutub edasiulatuvalt = mitte üksnes kriisi ajaks kaalumine, kelle majanduslikud huvid saaksid enim kahjustada?

Seminari viimase pooltunni jooksul vastasid TRINITI advokaadid osalejate küsimustele, mida esitati nii seminari ajal kui juba registreerumisel. Seminari modereeris ja kokkuvõtte kirjutas TRINITI advokaat Peeter P. Mõtsküla.

Nii ettekandeid kui küsimusi ja vastuseid saate järelkuulata seminari helisalvestisest. TRINITI advokaatide teisi nõuandeid COVID-19 eriolukorras toimetulekuks leiate meie erilehelt https://triniti.ee/covid-19-koroonaviirus ning mõistagi osutame õigusabi nii eri- kui tavaolukorras.

TRINITI järgmine veebiseminar toimub juba 29. aprillil.

 width=

Villu Otsmann
Partner ja vandeadvokaat

 width=

Klen Laus
Vandeadvokaat

 width=

Anna Liiv
Vandeadvokaat