Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

TRINITI äriõiguse nõuanne: juhatuse liikme leping

Mida kujutab endast juhatuse liikme teenistussuhe? Miks ja kuidas panna kirja juhatuse liikme „töötingimused“?Sellest räägib tänases äriõiguse nõuande videos TRINITI advokaat Sten Veidebaum.

Vaata ka varasemaid TRINITI äriõiguse nõuandeid!

Soovituslikud teemad juhatuse liikme lepingusse võiks olla need:
  • Juhataja täpsustatud tegevusvaldkond ja ametiülesanded (nt kui juhatuses on mitu liiget)
  • Ametiaeg, ennetähtaegse tagasikutsumise ja tagasiastumise tingimused
  • Juhatuse liikme töökoht või -piirkond, kasutusse antavad töövahendid
  • Juhatuse liikme töö- ja puhkeaeg, puhkus, asendamise kord
  • Juhatuse liikme tasu, boonused, hüvitised ja nende maksmise kord
  • Konfidentsiaalsuskohustused (sh konfidentsiaalse teabe määratlemine)
  • Konkurentsikeeld (teenistuse ajal ja pärast seda), selle eest makstav hüvitis
  • Juhatuse liikme vastutuse täpsustatud tingimused
  • Teenistuslepingu lõpetamise tingimused ja tagajärjed ametiaja lõppemisel, juhatuse liikme tagasiastumisel või tagasikutsumisel

Kliki pildid, et vaadata videot!

Videod leitavad TRINITI Facebooki  lehel ja Youtube kanalis TRINITI Estonia.

 width=