Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

SURE ehk TERA ehk töötuseriski leevendamise toetus (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

22. septembril käivitus EL loodud 100 miljardi euro suurune Euroopa rahastu, millega pakutakse liikmesriikidele ajutist toetust COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks. Senini ei ole Eesti toetust taotlenud.

 width=

Kõnealuse Euroopa rahastu, eestikeelse lühendiga TERA, ingliskeelse kentsaka lühendiga SURE (European instrument for temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), eesmärgiks on pakkuda EL liikmesriikidele ajutist toetust töötuse riskide leevendamiseks hädaolukorras, võitlemaks koroonaviiruse puhangu negatiivsete majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgedega.

TERA võimaldab toetada lühiajalise töö kavasid ja muid sarnaseid meetmeid, aitamaks liikmesriikidel kaitsta töökohti ja seeläbi töötajaid ning FIE-sid töötuse ja sissetuleku kaotuse ohu eest.

TERA instrumendi alusel antud laenud toetuvad liikmesriikide vabatahtlike tagatiste süsteemile. Ka Eesti on andnud selleks puhuks riigigarantii summas ca 49 miljonit eurot.

Seni on 16 liikmesriiki (s.h Läti ja Leedu) komisjonilt toetust taotlenud, kogusummas 87,3 miljardit eurot. Eesti toetust taotlenud ei ole.