Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Ringkonnakohus jättis samuti staarkiropraktiku hagi Katrin Lusti vastu rahuldamata

Esindasime Katrin Lusti seoses “Kuuuurija” saatega Allan Gary Oolo tegemistest.

Vaidlus oli tähelepanuväärne mitmes mõttes. Juba maakohus analüüsis 42-leheküljel mitut õiguslikult keerukat küsimust ning ringkonnakohus omakorda kinnitas ning täiendas maakohtu põhjendusi. Vaidlus puudutas nii seda, kas ja kuidas võis Katrin Lust viidata sellele, et Allan Gary Oolo ei ole „arst“ kui seda, kuidas võib ajakirjanduses kasutada teiste isikute loodud teoseid, nende kujutisi ja isikuandmeid,“ kommenteerisid hagi Lusti advokaadid Maarja Pild ning Karmen Turk.

Turki sõnul leidsid kohtud kokkuvõtlikult, et ajakirjandusel saab olla õigus kasutada autoriõigustega kaitstut ilma autori nõusolekuta ja tasu maksmata. „Siinkohal peab ajakirjandus ise olema hoolas ja tähelepanelik, et kasutatakse nii palju kui on vajalik ja seejuures nii vähe kui võimalik.“

„Teiseks, oli küsimuse all, kas ajakirjandusel on õigust kasutada isikuandmeid kui isik on neid ise enda kohta varem avaldanud. Kohtute vastus sellele on jaatav. Jällegi – ajakirjanik peab siinkohal alati kaaluma, kas on vajalik isikuandmeid kasutada, kas järgitakse eetikakoodeksi nõudeid ja ei kahjustata kajastatavat ülemäära,“ selgitasid juristid.

Kohtud rõhutasid ka seda, et hagejal ei ole võimalik tugineda kontekstist väljaloetule ehk panna ajakirjanikule sõnu suhu. Kohtus tuleb vaielda ikka selle üle, mis tegelikkuses ka on avaldatud. „See kohtute järeldu on olulisem kui esmapilgul paistab – nimelt on olnud viimastel aastatel mitmeid olulisi meediavaidlusi Eestis, kus vaidlus ei käi mitte aiast (ehk sellest, mida ajakirjanik tegelikult avaldas), vaid aiaaugust (ehk sellest, mida hageja avaldatust välja soovib lugeda). See ei ole onud õige lähenemine, mistõttu on kohtu otsus selle Eesti ajakirjandusele olulisem.“
Otsus ei ole veel jõustunud.

Link:

– meie varasem uudis Harju Maakohtu otsusest
– Õhtuleht, “Katrin Lustile jälle kohtus alla jäänud Allan Oolo lubab terroristliku stiiliga ajakirjandusega edasi võidelda”, https://www.ohtuleht.ee/1002252/katrin-lustile-jalle-kohtus-alla-jaanud-allan-oolo-lubab-terroristliku-stiiliga-ajakirjandusega-edasi-voidelda