Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Riik võib olulise avaliku teenuse osutajale maksta kompensatsiooni (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Euroopa Komisjon kiitis heaks 2,5 mln euro suuruse kompensatsiooni maksmise Sloveenia riigi poolt Sloveenia uudisteagentuurile STA, mille eesmärgiks on tagada sõltumatute uudiste edastamine Sloveenia rahvale ilma seejuures konkurentsi põhjendamatult moonutamata.

 width=

Sloveenia uudisteagentuur STA on Sloveenia riigile kuuluv sõltumatult juhitav uudisteagentuur. See täidab Sloveenia ja kogu maailma kohta uudiste loomise ja Sloveenia rahvale edastamise avalikku funktsiooni.

Käesoleva aasta jaanuaris teavitas Sloveenia riik Euroopa Komisjoni, et kavatseb STA-le maksta 2,5 mln eurot kompensatsiooni, et viimane saaks jätkata oma avalikku funktsiooni.

Euroopa Komisjon analüüsis taotlust vastavalt avaliku teenuse hüvitamise riigiabi eeskirjadele. Nende alusel võivad riigid anda ettevõtetele toetust avaliku teenuse pakkumise lisakulude kompenseerimiseks, kui seejuures on täidetud teatud kindlad kriteeriumid, mh liigse kompenseerimise vältimine.

Komisjon leidis, et STA tegevus vastab Sloveenia „tõelisele avalikule huvile“ saada riigis asuvast ja riigikeeles infot edastavalt uudisteagentuurilt sõltumatuid uudiseid. STA osutab üldist majandushuvi pakkuvat teenust, mida ta ei saaks osutada oma vahendite arvelt. Selle põhjal järeldas komisjon, et Sloveenia riigi kompensatsioon on kooskõlas ELi riigiabi reeglitega ja see ei ole ka põhjendamatult konkurentsi moonutav.