Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Riigikohus tegi kohtualluvust puudutavas pretsedendivaidluses otsuse

Riigikohus tegi 2017 aasta detsembris olulise lahendi kohtualluvuse seisukohalt, mis põhines omakorda Euroopa Kohtu juhistel.

Lahendist tuleneb, et kui Eestis registreeritud äriühing soovib vaielda mõne välisriigi veebilehel avaldatud andmete üle, siis saab ta teha seda ka Eestis, kui Eestis on äriühingu huvide kese. Heaks näiteks uue õiguse kasutamisel võiks olla olukord, kus näiteks kohviku kohta on lisatud pahatahtlikult halvad hinnangud Facebookis või booking.com lehel ning varem oleks pidanud pöörduma kohtusse platvormi asukohas, mis efektiivselt nullis võimaluse enda õigusi kaitsta. Euroopa Kohtu juhis lubab nüüd kaitsta enda õigusi enda asukohariigis, s.t. Eestis, luues õiglasema võimaluse ka väiksematele ettevõtetele enda reputatsiooni kaitseks.

Klienti esindasid Euroopa Kohtus vandeadvokaat Karmen Turk ja advokaat Maarja Pild

Loe ka Äripäeva artiklit Euroopa Liidu Suurkoja menetluse kohta: Euroopa Kohtu suurkojas kõlab esimest korda eesti keel

Riigikohtus esindas klienti vandeadvokaat Karmen Turk