Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Riigikohus selgitas, kelle vastu tuleb hagi esitada, kui soovitakse juhatuse liiget kohtu kaudu tagasi kutsuda

Seadus ei ütle otsesõnu, kelle vastu tuleks ÄS § 184 lg 5 tuginev hagi juhatuse liikme tagasikutsumiseks esitada. Kohtupraktikas on selgitatud, et eelkõige on juhatuse liikme tagasikutsumise hagi puhul kostjaks vastav ühing kui juhatuse liikme tagasikutsumisest vahetult puudutatud subjekt.

Riigikohus selgitas hiljutises lahendis 2-19-13966, et kui hagi kohtu poolt juhatuse liikme tagasikutsumiseks on esitatud osanikuks oleva juhatuse liikme vastu, kelle häältest sõltub tema kui juhatuse liikme tagasikutsumiseks vajaliku osanike otsuse vastuvõtmine, tuleb hagi esitada ühiselt nii osaühingu kui ka tagasi kutsutava juhatuse liikme vastu.

Seega on üks ühinguõiguslik seaduselünk Riigikohtu poolt käsitlemist leidnud ning kohtute praktika vastavas küsimuses selle tulemusel ühtlasem.