Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Riigikohus jättis EKRE kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata

Sellega jäi jõusse Tallinna Ringkonnakohus lahend, millega jäeti EKRE kaebuse täielikult rahuldamata ning milles arendati ja sisustati olulisi ajakirjandusvabaduse põhimõtted

Aastal 2015 kaebas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond kohtusse Ekspress Meedia seoses kokku 19 artikli avaldamisega ja kommentaaridega artiklite all. Näiteks seoses järgnevate artiklitega:

Muuhulgas leidis kohus, et avalikkusel on suur huvi saada tundma esmakordselt valimiskünnise ületanud erakonda, mistõttu oli põhjendatud hagejast ja erakonna veendumustest ning juhtfiguuridest sedavõrd arvukalt artikleid kirjutada ja avaldada

Mõned olulised ajakirjandusõigust edasiviivad otsustused olid:

  1. Üle pika aja teeb kohus vahet, et tegemist on „arvamuslugudega“ ja  analüüsib kui intensiivne oli riive
  2. Alles teine lahend pärast Delfi v Eesti osas tehtud Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendit, kus kasutatakse õigesti kommentaariumi vastutuse standardit: portaal saab vastutada ainult siis, kui kommentaarid sisaldavad vihakõne ja kui portaal ei ole kommentaare pärast teavitust eemaldanud
  3. Lisaks märkis ringkonnakohus, et ajakirjandusel ei saa juba ette igaks juhuks ära keelata teatud väljendite kasutamise. Sellise keelu kehtestamine võib potentsiaalselt tekitada olukorra, kus selliste väljendite lugejate ette viimine oleks uute eluliste asjaolude kontekstis põhjendatud, kuid osutub kohtu keelu tõttu võimatuks, pärssides seeläbi oluliselt lugejate õigust saada avaliku elu tegelaste kohta asjakohast teavet.

Loe vaidlusest lähemalt SIIT

Klienti esindasid vandeadvokaat Karmen Turk ja advokaat Maarja Pild