Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Praktikant Peeter Aleksander Paju – “Praktika, mis ei ole praktika, vaid ehe töökogemus”

TRINITI on parim advokaadibüroo, kuhu praktikale tulla. TRINITI praktika on midagi seesugust, mis jääb meelde ja see täiendas mind mitte ainult teadmiste, vaid ka kogemuste ja tutvuste osas. Igalt TRINITI meeskonna liikmelt ja igast praktikal viibitud hetkest õppisin ma midagi uut. Praktikale tagasi vaadates ongi kõige olulisem osa see, et sain kogeda advokaaditöö praktilist osa ja sain kinnitust asjaolule, et õigusvaldkond ning advokaaditöö on see millega tegeleda tahan.

Praktikat alustades ei osanud ma midagi sellest oodata ning ma ei seadnud endale muid eesmärke, kui kogeda ja õppida võimalikult palju erinevaid advokaaditööga seonduvat. Mul on hea meel, et TRINITI võttis mu palve kuulda ning tegi sellest parima praktika kogemuse, mida üks praktikant endale soovida võib. Veel enam, et TRINITI oli minu esimene praktika kogemus, siis saan öelda, et olen õnnistatud olemaks üks nendest, kellel see võimalus avanes. Enne praktika algust suheldes oma juhendaja Siim Maripuuga ütles ta, et TRINITI praktika on väga eksklusiivne ning seda sorti praktikat ei saa sa kuskilt mujalt. Esmalt ma ei mõistnud, mida ta sellega mõtles, kuid juba esimesel päeval sai see mulle selgeks, mida ta sellega öelda tahtis.

Kui ma esimest korda Maakri Kvartali 21. korrusel olevast büroo uksest sisse astusin, võeti mind väga soojalt vastu. Esimesest päevast alates koheldi mind kui võrdväärset. Nelja nädalase praktika jooksul ei tundnud ma kordagi, et oleksin ajutine praktikant, vaid tundsin nagu olen juba pikaaegne meeskonnaliige. Minu arvamust küsiti ja mõtteid võeti kuulda. Paljugi oleneb inimese avatus tema enda isiksusest, kuid suureks abiks on ka keskkond. Kui keskkond soosib inimest olema avatud ja osavõtlik, siis tuleb see iseenesest. Selline avatud ja vastuvõtlik õhkkond soodustab ka usaldust meeskonna liikmete vahel. Olen varasemalt olnud osa väiksematest hästi kokku töötanud gruppidest, kuid TRINITIs õppisin ma, et ka suur ca 30 liikmeline kollektiiv võib väga efektiivselt toimida, kui üksteisega ollakse avatud ning usaldusväärsed. Seda tundsin ka mina, kui mulle usaldati nii väiksemaid kui suuremaid ülesandeid. Mind usaldati täitma olulisi õigusalaseid ülesandeid, vaatamata sellele, et olen alles BA 2. kursuse tudeng. See näitab, et TRINITIs hinnatakse ja soositakse inimese pidevat arengut – julgustatakse proovima, eksima ning seeläbi oma vigadest õppima.  Ei möödunud päevagi, kui ma ei õppinud või ei saanud teada midagi uut: olgu see siis mõni õigusalane, advokaaditööga seonduv või hoopis eluline teema. See kasvatas minu teadmiste himu veelgi, kuna nii palju on veel õppida ja teada saada. Lisaks õppimisele sain igapäev kogeda ka midagi uut. TRINITI-le omapäraselt oli praktika mitmekülgne, kus sain proovida ja tutvuda mitme eri valdkonna omapäradega. Sain käia kohtus ning näha, kuidas toimib kohtuvaidluste protsess. Sain võimaluse valmistada ette lepingumuudatusi kui ka kirju kohtule. Sain osaleda kliendikohtumistel kui ka erinevatel koosolekutel ja koolitustel.

Ühe lausega kokkuvõttes sain TRINITIs praktikal olles kogeda tõelise advokaadi elu, nähes ja tunnetades advokaadikutse mitmeid eri tahke. Usun, et pole parimat kohta, kuhu praktikale minna kui TRINITI advokaadibüroo, sest võimalusi areneda ja ennast teostada on lugematult palju. On raske kirjeldada, kui tänulik olen oma praktikajuhendaja vandeadvokaat Siim Maripuule, kes mulle selle võimaluse andis, ning igale TRINITI kollektiivi liikmele, kes olid abivalmid mind aitama ning oma kogemusi jagama. TRINITI tegi praktika nii huvitavaks ja meeldivaks, et nelja nädala pikkune praktika tundus vaid nädalane.