Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Praktikant Martin Järve – võimas ja kasulik kogemus!

Pärast viit nädalat advokaadibüroos TRINITI, seisan silmitsi ühe praktika raskeima ülesandega – kokkuvõte. Ma ei väida, et praktikal oleks kergeid ülesandeid antud, kaugel sellest, kuid tundub pea et võimatu kõik see positiivne kogemus üheks väikseks tekstijupiks ümber töödelda. Keskendun selles kokkuvõttes peamiselt kolmele aspektile: suhtumine, usaldus ja “midagi ekstra”.

Praktikandist kolleegiks

Võtaksin suhtumise aspekti kokku selliselt, et esimesel päeval ukse taga kella helistades olin ma praktikant, kuid kui uks avati, sai minust kolleeg. Mul oli olemas kindel praktikajuhendaja, kuid tegelikult tegeles minuga terve büroo. Mind kaasati ka iganädalastesse nõupidamistesse, koosolekutesse, kus lisaks kohalviibimisele küsiti alati ka minu arvamust, sain alati sõna sekka öelda. Tundus, et tegelikult võttis iga büroo töötaja endale ülesandeks minuga tegeleda. Selline suhtumine tudengisse annab palju motivatsiooni ning tekitab äärmiselt positiivse koostöösuhte. Lisaks kutsuti mind TRINITI traditsioonilisele talgupäevale ning ka büroo ühe töötaja juures korraldatud koosviibimisele.

Usaldusest!

Enne praktikale tulemist kartsin, et kuna ma olen alles II kursusel, ei anta mulle eriti keerukaid ega tähtsaid ülesandeid. Praktika lõpuks läks mul endalgi meelest, mis kursusel ma olen. Tegelikult usaldati mulle peamiselt ülesandeid valdkondades, mida ma pole veel ülikoolis õppinud ning mis olid mulle täiesti tundmatud. Rõhk sõnal usaldati. Kellegi kabineti uksele koputades ja küsides: “kas tööd on?” sain alati ülesande, mis advokaatidel endal vastaval hetkel töös või märkmikus oli. Mulle ei antud ülesandeid, millega advokaadid ise hea meelega ei tegeleks, vaid ülesandeid, millega nad sel hetkel reaalselt tegelesid. Samuti väljendus usaldus selles, et mulle ei kardetud anda ülesandeid valdkondades, millega mul kokkupuudet ei olnud. See annab II kursuse tudengile palju motivatsiooni ja jõudu, kui antakse ülesandeks näiteks koostada otsast lõpuni ise hagi. Tänu sellisele usaldusele ja alati abistavale suhtumisele saab TRINITIs alati hakkama.

Mis on see “midagi ekstra”?

See väljendub praktikalt kaasa saadud teadmistes, mis ei seondu kitsalt õigustööga, õiguslike probleemidega tegelemisega. TRINITI juhtivpartner Villu Otsmann annab lisaks õigusteadmistele ka karjäärinõustamist, annab aimu advokaaditöö erinevatest tahkudest ning tegeleb sellega, et tudeng saaks ka advokaaditööks vajalikke sotsiaalseid ehk nn pehmeid oskusi (kliendivärbamine, suhtlus kliendiga, edukas kommunikeerimine jpm). Nendest õppetundidest selgub väga hästi, et heaks advokaadiks saamiseks ei piisa ainult õiguse tundmisest. Lisaks väljendub see “midagi ekstra” selles, et mind kui praktikanti ei pandud ainult kabinetti õigustööd trükkima, vaid kaasati ka büroo igapäevaküsimustesse. Teisisõnu sain väga põhjaliku ülevaate, kuidas advokaadibüroo toimib.

Kasulik kogemus TRINITIst!

Jõudes viimase, kokkuvõtva lõiguni, on tunne, et neid kirja saanud aspekte on liiga vähe. TRINITI praktikast võiks kirjutada ja rääkida kordades pikemalt, kuid need olid peamised aspektid, mida edastada soovin. Lõpetuseks sooviksin veelkord tänada tervet TRINITI tiimi sellise võimsa, kasuliku ja toreda kogemuse eest! Kõik eelnev ühe lausega kokku võttes, praktika oli nii hea, et nende viie nädala lõppedes ei tahtnud ma kuidagi sealt ära minna.