Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Piima, lillede ja kartuli tootjatel on õigus sõlmida kokkuleppeid, mis muidu on keelatud

Piima-, lille- ja kartulisektori tootjad võivad kuni septembri lõpuni sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmismahtude, ladustamismahtude, toodete turult kõrvaldamise jms kohta, teavitades sellest PRIA-t.

 width=

Koroonaviirusest tingitud olukord on piimasektoris, elustaimede ja lillede sektoris ja kartulikasvatussektoris toonud kaasa majandushäired, mis põhjustavad tootjatele rahalisi raskusi ja rahavooprobleeme. Tööjõudu napib, mis omakorda mõjutab piima tootmist, kogumist ja töötlemist; elustaimede ja lillede tootmist, korjamist, müüki; kartuli tootmist, töötlemist ja transportimist.

Kaupluste, väliturgude, restoranide, aianduskeskuste ja muude ettevõtete kohustusliku sulgemise tõttu kogu Euroopas on nõudlus piima ja piimatoodete, elustaimede ja lillede ning kartulitoodete järele märgatavalt muutunud. See on toonud kaasa eelnimetatud sektorite ostjate poolt lepingute tühistamise ja uute lepingute sõlmimisega viivitamise, jätkuva ja edasise hinnalanguse ootuses.

Eelnevast tulenevalt on Euroopa Komisjon leidnud, et tegemist on EL siseturu tõsise pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatusega. Tasakaalu leidmiseks kehtestas Euroopa Komisjon 30. aprillil ajutised erandid, mille kohaselt on:

 • põllumajandustootjatel,
 • põllumajandustootjate liitudel,
 • sellistest liitudest moodustatud ühendustel,
 • tunnustatud tootjaorganisatsioonidel,
 • tunnustatud tootjaorganisatsioonide liitudel, ja
 • tunnustatud tootmisharudevahelistel organisatsioonidel

lubatud ajutiselt sõlmida omavahelisi kokkuleppeid ja teha otsuseid kuni kuueks kuuks. Kuuekuuline periood algab 1. aprillist 2020 ja kestab kuni septembri lõpuni.

Kokkulepete ja otsuste sisu

Piimasektoris võivad kokkulepped ja otsused hõlmata ettevõtjate ühiseid jõupingutusi toorpiima tootmise kavandamisel vastavalt muutuvale nõudlusele.

Elustaimede ja lillede (s.o eluspuude ja muude taimede, taimesibulate, -juurte ja muu sellise, lõikelillede ja dekoratiivse taimmaterjali) sektoris võivad kokkulepped ja otsused hõlmata järgmisi tegevusi:

 • kollektiivsed turult kõrvaldamised elustaimede ja lillede korrakohaseks hävitamiseks;
 • edendusmeetmed, millega innustatakse tarbijaid elustaimi ja lilli ostma;
 • ühine tootmise kavandamine elustaimede ja lillede istutamise kooskõlastamiseks, eesmärgiga tulevikus piirangud kaotada.

Kartulisektoris võivad kokkulepped ja otsused hõlmata järgmisi tegevusi:

 • kartuli turult kõrvaldamine toote nõuetekohaseks hävitamiseks või tasuta jagamiseks toidupankadele või avalik-õiguslikele asutustele;
 • kartuli töötlemine muuks otstarbeks, näiteks loomasöödaks või metaankääritamiseks;
 • ladustamismahtude loomine ja leidmine ning kartuli pikemaks ladustamisajaks ettevalmistamine;
 • töödeldud kartulitoodete tarbimise edendamine,
 • meetmete kavandamine uute põldude mahtude vähendamiseks ning 2020. aasta koristusaja kartuli kohta sõlmitud kehtivate lepingute kohandamine.
Keelatud kokkulepped ja teavitamiskohustus

Vaatamata lubatud eranditele, on endiselt keelatud ettevõtjate vahelised kokkulepped ja otsused puutuvalt turgude omavahelist ärajagamist, kodakondsuse alusel diskrimineerimist või hindade kindlaksmääramist.

Igasugusest kokkuleppest ja ühisotsusest peavad asjaosalised teavitama PRIA-t, kes hindab, kas kokkulepe ja otsus on sobilik sektori stabiliseerimise eesmärgil.

PRIA teavitamisel tuleb esitada teave:

 • hinnangulise kokkuleppe või otsusega hõlmatud tootmismahu kohta; ja
 • kokkuleppe või otsuse eeldatava rakendamisperioodi kohta.
Kas sel on ka praktiline väärtus?

Teoorias võiks ülalkirjeldatud kokkulepped anda võimaluse üle-Euroopaliselt neis kolmes sektoris tootmist piirata, sellega nõudlust kasvatada ja hinda suurendada. Kas neid ka rakendatakse, on teine teema. Kindlasti ei kõla reaalselt piimatootmise vähendamine lihtsalt kolmeks kuuks või lillede või kartuli kasvupinna vähendamine, eriti kui need on selleks ajaks juba loodud. Siiski võib toodangu turule mittesuunamine või koordineeritud vähemtootmine anda võimaluse ja efekti, mis kõigi turuosaliste jaoks tulevikku parandab.

Kui eelneva pinnalt tekkis küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust: