Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Mis variandid on taastuvenergia toetuse saamiseks?

Taastuvatest energiallikatest energia tootmise edendamiseks on kehtestatud taastuvenergia toetused, mida ettevõtjatel on võimalik taotleda. Tänasel päeval on korraga jõus nii vana kui ka uus taastuvenergia toetusskeem. 

 width=

Vana ja uue taastuvenergia toetusskeemi samaaegse jõusoleku mõte on ühelt poolt tagada õiguskindlus ettevõtjatele, kes on teinud taastuvenergia tootmisesse investeeringuid teadmise ja arvestusega, et senine ehk vana toetusskeem jääb kehtima ja võimaldab neile kuni 12 aastaks vastava toetuse. Teiselt poolt peab arvestama, et taastuvenergia toetuste eesmärgiks on suurendada taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu ning muuta energiasektorit tõhusamaks 

Vana toetusskeem ja toetuse määr 

Vana toetusskeemi järgi on kolm alust, millal on võimalik elektrienergia tootmisel taotleda taastuvenergia toetust:  

  1. Kui toodetakse elektrienergiat tootmisseadmega, mille elektriline võimsus on vähemalt 1 MW ja tootja on hiljemalt 31. detsembril 2016.a alustanud seda tootmisseadet puudutava investeerimisprojekti osas töödega. Nt alustanud elektrienergia tootmist, alustanud ehitustöödega, võtnud kohustuse tellida seadmeid või võtnud muu kohustuse, mis muudab selle investeerimisprojekti pöördumatuks; 
  2. Kui toodetakse elektrienergiat tootmisseadmega, mille elektriline võimsus on suurem kui 50 kW, aga väiksem kui 1 MW, ja tootja on hiljemalt 31. detsembril 2018.a alustanud selle tootmisseadmega elektrienergia tootmist; 
  3. Kui toodetakse elektrienergiat tootmisseadmega, mille elektriline võimsus on väiksem kui 50 kW, tootja on hiljemalt 31. detsembril 2020.a alustanud selle tootmisseadmega elektrienergia tootmist ja tootja ei ole selle tootmisseadme rajamiseks saanud riigilt investeeringutoetust.  

Vana toetusskeemi alusel on toetuse määr fikseeritud ja see on kas:  

  • 0,0537 EUR/kWh (ehk 53,7 EUR/MWh) elektrienergia eest, kui see on toodetud taastuvast energiaallikast tootmisseadmega (võimsusega kuni 125 MW) või kui see on toodetud biomassist koostootmise režiimil, või 
  • 0,032 EUR/kWh (ehk 32 EUR/MWh) elektrienergia eest, kui see on toodetud tõhusa koostootmise režiimil jäätmetest, turbast või põlevkivitöötlemise uttegaasist, või tõhusa koostootmise režiimil tootmisseadmega võimsusega kuni 10 MW 
Uus toetusskeem ja toetuse määr 

Uue toetusskeemi järgi saab taastuvenergia toetust üksnes juhul, kui on võidetud asjakohane vähempakkumine. Vähempakkumise liike on hetkel kolm:  

1.Vähempakkumine taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil elektrienergia tootmise riigisisese eesmärgi saavutamiseks.  

Kui prognoosi kohaselt ei saavutata riigisiseseid taastuvenergia eesmärke, võidakse Vabariigi Valitsuse volitatud ministri poolt korraldada vajaliku elektrienergia koguse kõige soodsama tootja leidmiseks avalik vähempakkumine. Sellisele vähempakkumisele saab esitada ainult sellise tootmisseadmega elektrienergia tootmise pakkumise, mis alustab elektrienergia esmakordset tootmist alles pärast vähempakkumise võtja väljaselgitamist.  

Vähempakkumise võitja toetuse ülemmäär kõnealuse vähempakkumise puhul on:  

  • Taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise puhul 0,0537 EUR/kWh pluss eelmise kuu Eesti hinnapiirkonna keskmine börsihind, kuid mitte rohkem kui 0,093 EUR/kWh; 
  • Tõhusa koostootmise režiimil elektrienergia tootmise puhul 0,032 EUR/kWh pluss eelmise kuu Eesti hinnapiirkonna keskmine börsihind, kuid mitte rohkem kui 0,072 EUR/kWh

2. Vähempakkumine taastuvast energiaallikast energia statistilisteks ülekanneteks. 

Kui riik on sõlminud mõne EL teise liikmesriigiga energia statistilise ülekande lepingu ja kui ilmneb vajadus toota taastuvast energiaallikast täiendav kogus energiat selle lepingu täitmiseks, võidakse Vabariigi Valitsuse volitatud ministri poolt korraldada vajaliku elektrienergia koguse kõige soodsama tootja leidmiseks avalik vähempakkumine. Ka sellisele vähempakkumisele ei saa esitada sellise tootmisseadmega toodetud elektrienergiat, mille eest vähempakkumise väljakuulutamise ajal tootja juba saab toetust, ega elektrienergiat, mis vähempakkumise ajal juba panustab EL energiaalaste eesmärkide täitmisesse.  

Toetuse aastaseks suuruseks on maksimaalselt sama summa, mis laekub asjakohase statistilise ülekande lepingu alusel aasta jooksul põhivõrguettevõtjale Eleringile.   

3. Vähempakkumine alla 1 MW elektrilise võimsusega taastuvast energiaallikast tootmisseadmega. 

Sellise vähempakkumise mõtteks on makstakse toetust elektrienergia eest, mis on toodetud taastuvat energiaallikat kasutavate tootmisseadmetega, mille elektriline võimsus on suurem kui 50 kW ja väiksem kui 1 MW, eesmärgiga suurendada sellist tootmisseadet kasutavate tootjate iga-aastast elektrienergia tootmist aastatel 2019–2021 5 GWh võrra. Sarnaselt eelnevatele vähempakkumistele saab ka käesolevale vähempakkumisele esitada ainult sellise tootmisseadmega elektrienergia tootmise pakkumise, mis alustab elektrienergia esmakordset tootmist pärast vähempakkumise võitja väljaselgitamist ja mille eest ei ole makstud riigipoolset investeeringutoetust. 

Vähempakkumise võitja toetuse ülemmäär kõnealuse vähempakkumise puhul on 0,0537 EUR/kWh pluss eelmise kalendrikuu Eesti hinnapiirkonna keskmine börsihind, kuid mitte rohkem kui 0,093 EUR/kWh. 

Kui eelneva osas tekkis küsimusi või soovite meie abi, siis võtke julgelt ühendust.