Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Milline on raudtee tulevik Eestis? (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Konkurentsiamet avalikustas hiljuti uuringu raudteeteenuste turust Eestis. Konkurents puudub ja turg on monopoolne. Sisenemisbarjäärid on kõrged. Reisijatevedu tellib ainult riik, kaubavedusid teeb üks ettevõtja. Muutuseid pole näha. Sellises olukorras soovitab Konkurentsiamet kokkuvõtlikult suuremat riiklikku sekkumist, mis oleks samas diferentseeritud erinevate institutsioonide vahel. 

 width=

Kaupade maht on aastate tagusest 40 ja enamast tonnist vähenenud alla 15 tonnini aastas. Valdavalt on tegemist transiidiga. Ainus reisijaveo tellija on riik.  

Konkurentsiamet soovitab sellises olukorras infrastruktuuri tasude osas pika-ajalisemat lähenemist senise iga-aastaste kulude ümberjagamise asemel. Infrastruktuuri majandamine on muutunud küll sisuliselt mitte-ettevõtluseks, kuid Konkurentsiamet leiab, et endiselt võiks õiguslikult säilida raudtee majandamiseks ettevõtlusvorm, erinevalt nt maanteedest. Investeeringud vaguni ja veduriparki võiksid Konkurentsiameti nägemuses olla riiklikud. Operaatorteenuseid samas tuleks efektiivistada, sh võiks kaaluda nende hankimist konkursi korras.  

Allakirjatanu arvates selge nägemus raudteeteenuste arenguks Eestis tundub puuduvat.