Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Milka, Toblerone ja teiste šokolaadide õigus Euroopa Liidus vabalt liikuda (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Euroopa Komisjon on algatanud uurimise Mondelēz’i suhtes hindamaks, kas Mondelēz on piiranud konkurentsi šokolaadi, küpsiste ja kohvi kaubaturgudel, takistades seeläbi EL-i piiriülest kaubandust.

 width=

Mondelēz on Chicagos, USA-s paiknev ettevõte, mis tegutseb enam kui 150 riigis ja on üks suurimaid Euroopa Liidus tegutsevaid šokolaadi, küpsiste ja kohvi tootjaid. Mondelēz’i portfelli kuuluvad mitmed tuntud brändid nagu Milka, Toblerone, Oreo, TUC, Cadbury, Marabou, Barni, Belvita, HALLS, LU jm.

EL toimimise lepingu artikkel 101 keelab konkurentsivastased kokkulepped, mis takistavad, piiravad või moonutavad konkurentsi EL’i siseturul. Artikkel 102 keelab turgu valitseva seisundi kuritarvitamise.

Siseturu ehk piiriülese kaubanduse toimimine teenib riikide vahel hindade suurema ühtlustumise eesmärki ning lõppastmes aitab lõpptarbija jaoks hinda alandada ning tagada lõpptarbijale suurema kaubavaliku.

Euroopa Komisjon on aga mures, et Mondelēz võis tarnijatega sõlmitud lepingute ning oma turujõust tuleneva ühepoolse praktika abil piirata oma šokolaadide, küpsiste ja kohvi osas nn paralleelkaubandust EL’i liikmesriikide vahel. Kui see vastab tõele, siis võib see viia mõne riigi kaubaturu isoleerimiseni ja seeläbi hindade tõusu ning kaupade mitmekesisuse vähenemiseni lõpptarbijate jaoks.

Kõnealune uurimine on Euroopa Komisjoni jaoks prioriteetne. Ametliku uurimise algatamine ei tähenda siiski, et rikkumine oleks juba tuvastatud.