Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Kuidas konkurentsiõigus panustaks Euroopa Green Deal’i? (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraat kutsub eksperte üles pakkuma ideid ja ettepanekuid, kuidas konkurentsireeglid saaksid panustada Euroopa rohelise kokkuleppe (Green Deal) eesmärkide saavutamisse.

 width=

Euroopa rohelise kokkuleppe (Green Deal) eesmärk on muuta Euroopa Liit õiglaseks ja jõukaks ühiskonnaks, kus majandus oleks kaasaegne, ressursitõhus ja konkurentsivõimeline. Green Deal’i pikaajaliseks eesmärgiks on, et Euroopa Liit saavutaks 2050. aastaks kliimaneutraalsuse.

Konkurentsireeglite eesmärgiks Euroopa Liidus on edendada ja kaitsta tõhusat konkurentsi, pakkudes seeläbi lõppastmes tarbijate hüvanguks kasulikke tulemusi. Konkurentsisurve paneb ettevõtjaid muuhulgas kasutama innovatsiooni ja rakendama energiatõhusamaid tehnoloogiaid. Konkurents aitab seega kaasa ka ressursside tõhusamale kasutamisele, misläbi konkurents juba iseenesest aitab kliimapoliitika eesmärke mingil määral saavutada. Kuid konkurentsipoliitika võiks kliimaeesmärkide saavutamisele veel tõhusamalt kaasa aidata.

Seepärast ootab Euroopa Komisjon kõigilt, kellel on antud teemaga kokkupuudet – nt tööstussektorist, keskkonnaorganisatsioonidest, teadlaskonnast, tarbijate organisatsioonidest, konkurentsivaldkonnast – ideid ja ettepanekuid, kuidas konkurentsireeglid saaksid aidata kaasa Green Deal’i eesmärkide saavutamisele.

Ettepanekuid oodatakse 20. novembriks 2020 e-posti aadressile COMP-GREEN-DEAL@ec.europa.eu. Esitatud ettepanekute pinnalt pannakse erinevad vaatenurgad kokku ja neid tutvustatakse konkurentsi peadirektoraadi poolt järgmise aasta alguses.