Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Kriisiga seotud riigiabi võimaluste pikendamine ja laiendamine (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

TRINITI on eelnevalt kirjutanud, et Euroopa Komisjon on kriisiajaks vastu võtnud (ja vastavalt ka aeg-ajalt kohendanud) ajutise raamistiku teatud riigiabi lubamiseks (SIIN, SIIN ja SIIN), milles kirjeldatud meetmetele on Komisjon valmis andma riigi soovi korral riigiabi loa. Muuhulgas lubatakse nimetatud raamistiku alusel riikidel ettevõtjaid (v.a finantssektori ettevõtjad) kriisi mõjude leevendamiseks rekapitaliseerida. 

 width=

Meie konkurentsiõiguse nupukese „suvevaheaega“ (ja seetõttu eraldi märkimata) jäi ka kolmas (02.07) ajutise raamistiku täiendus (SIIN), mis keskendus mikro- ja väikese suurusega ettevõtjate (sh startup ettevõtjad) toetamise võimaluste suurendamisele ning erainvestoritele stiimulite pakkumisele, et nad osaleksid koroonaviirusega seonduvates rekapitaliseerimise meetmetes koos riigiga. 

Kuid see pole veel kõik. 

Nädal tagasi (13.10) teatas Euroopa Komisjon, et on vastu võtnud ajutise raamistiku neljanda täienduse (SIIN), millega pikendatakse ajutise raamistiku kehtivust. 

Ajutine raamistik pidi algsete plaanide kohaselt oma kehtivuse kaotama 31.12.2020, välja arvatud rekapitaliseerimise meetmed, mida võis kohaldada kuni 30.06.2021. Uue täiendusega pikendatakse ajutise raamistiku kehtivust täiendava 6 kuu võrra (kuni 30.06.2021),  välja arvatud rekapitaliseerimise meetmed, mida pikendatakse 3 kuu võrra (kuni 30.09.2021). 

Ka see pole veel kõik 

Raamistiku täiendustega luuakse uus meede, millega liikmesriigid võivad toetada ettevõtjaid, kelle käive on langenud võrreldes 2019. aasta sama perioodiga vähemalt 30%. Nimetatud toetusega võib katta kuni 3 miljoni euro ulatuses ettevõtja püsikulusid, mida tulud ei kata. 

Aga ka see ei ole veel kõik… 

Nagu eelnevalt viidatud, võimaldab ajutine raamistik riigil osaleda ettevõtja rekapitaliseerimises. Samuti näevad reeglid ette võimaluse ettevõttest väljumiseks. Uute täiendustega lubatakse riigil väljuda ettevõttest individuaalse hindamise tulemusena, taastades oma restruktureerimise-eelne osalus ja säilitades kõik garantiid, mis on vajalikud ühisturul konkurentsi säilitamiseks. 

Viimase, kuid seetõttu mitte vähem olulise muudatusena… 

Pikendatakse kõikide riikide ajutist eemaldamist „marketable risk“ riikide nimekirjast seoses lühiajalist ekspordikrediidi kindlustust puudutavas teatises sätestatud reeglitega. 

Kokkuvõttes võib öelda, et Euroopas saadakse selgelt aru, et koroonakriis ei ole kaugeltki veel läbi, mistõttu pikendatakse olemasolevate meetmete kehtivusaega ja luuakse pidevalt juurde uusi meetmeid. 

Seega ettevõtjate toetamine Euroopa Liidu õiguse taha jääda ei tohiks. Oluline oleks, et siseriiklikud meetmed jõuaksid Euroopa Liidu õigusele järele ja me kasutaksime kõiki võimalusi maksimaalselt ära.