Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Kriisiga seotud riigiabi võimalused on veelgi laienenud (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Kolleeg Mikk Põld kirjutas märtsi lõpus TRINITI konkurentsiõiguse nupukeses, et Euroopa Komisjon võttis vastu riigiabi meetmete ajutise raamistiku (SIIN). Komisjon uuendas ajutist raamistikku aprilli alguses. 

 width=

Ajutise raamistiku esimese versiooni (SIIN) kohaselt oli laias laastus Euroopa Komisjon nimetanud (eeldusel, et Komisjonile teatatud riigiabi meetmed on liikmesriigi majanduses tõsise häire kõrvaldamiseks vajalikud, asjakohased ja proportsionaalsed) ühisturule sobivaks järgmisi meetmeid:

  • otsetoetused, maksusoodustused ja ettemaksed (kuni 800000 euro suurune toetus ettevõtte kohta);
  • riigi tagatised ettevõtete poolt pankadelt võetud laenudele; iii) subsideeritud riiklikud laenud ettevõtetele;
  • kaitse pankadele, kes suunavad riigiabi reaalmajandusse ja
  • lühiajaline ekspordi krediidikindlustus 
  • Ajutise raamistiku muudetud versiooni kohaselt (SIIN) korrigeeriti esiteks esimeses versioonis nimetatud lubatud meetmete tingimusi.  

Teiseks lisandus ühisturule sobivate meetmete loetellu mitmeid uusi käimasolevast kriisist ajendatud riigiabi võimalusi: 

  • COVID-19ga seotud teadus- ja arendustegevuseks antav abi;
  • investeerimisabi katsetamise ja tootmismahu suurendamise taristute jaoks – silmas on peetud taristuid, mis on vajalikud COVID-19ga seotud toodete väljatöötamiseks;
  • COVID-19ga seotud toodete valmistamisse tehtavateks investeeringuteks ette nähtud abi – näiteks asjakohased ravimid (sealhulgas vaktsiinid) ja ravivahendid, nende vaheained, ravimite toimeained ja toorained; meditsiiniseadmed ning haigla- ja meditsiinivarustus (sealhulgas hingamisaparaadid, kaitseriietus ja -varustus ning diagnostikavahendid) ning vajalikud toorained; desinfektsioonivahendid ja nende vahetooted ning nende tootmiseks vajalikud keemilised toorained; andmekogumise/andmetöötluse vahendid; 
  • abi maksude tasumise ja/või sotsiaalmaksete edasilükkamise vormis – Komisjon loeb lubatavaks abikavad, mis seisnevad maksude tasumise või sotsiaalmaksete ajutises edasilükkamises, mida kohaldatakse teatavate sektorite või piirkondade või teatava suurusega ettevõtjate (sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjate) suhtes, keda COVID-19 puhang eriti tõsiselt mõjutab;
  • töötajatele mõeldud palgatoetuse vormis abi, mille eesmärk on vältida COVID-19 puhangu kestel koondamisi – liikmesriigid võivad tööhõive säilitamiseks kaaluda osalemist selliste ettevõtjate (sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjate) palgakulu kandmises, kes vastasel juhul COVID-19 puhangu tõttu töötajaid koondaksid.

Kokkuvõttes võib öelda, et riigiabi andmise võimalused on käimasolevas kriisis (ajutiselt) oluliselt laienenud ning ettevõtjate toetamine Euroopa Liidu õiguse taha jääda ei tohiks. Oluline on siin seegi, et võime omast ajutise raamistiku rakendamise kogemusest öelda, et Komisjon reageerib kõigile riigiabi teatistele ja ka mitteformaalsetele nõustamispalvetele erakordselt kiiresti. 

TRINITI advokaatide pidevalt täienevaid ning eriolukorras soovitusi andvad postitused leiate siit: https://triniti.ee/covid-19-koroonaviirus/