Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Koroonaviirus ja riigiabi: Euroopa Komisjon on asunud tegutsema (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Riigiabi on Euroopa Liidus reeglina keelatud. See on lubatud kas Euroopa Komisjoni lubava otsuse alusel (mille menetlus võtab tavaolukorras mõistagi aega) või teatud üldkohalduvate erandite alusel, eelkõige grupierandi määruse ning vähese tähtsusega abi korral. Kui eelmises TRINITI konkurentsiõiguse nupukeses (SIIN) sai järeldatud, et Euroopa Komisjoni suunalt kiireid lahendusi ei paista, võib öelda, et nüüdseks on olukord tuntavalt paranenud. 

 width=

Euroopa Komisjon selgitas oma reedeses pressiteates (SIIN), et riikidel on võimalik riigiabi reeglite piires ettevõtjaid, eriti väike- ja keskmise suurusega ettevõtjaid, toetada. 

Esiteks on võimalik rakendada palgatoetusi, maksukohustuse peatamisi kõigile ettevõtjatele korraga – sel juhul pole tegemist valikulise meetme ega järelikult ka riigiabiga. Samuti on võimalik anda toetusi ka otse tarbijatele (näiteks ärajäänud teenuste hüvitamiseks).  

Teiseks, Komisjon viitab ka TRINITI eelmises konkurentsiõiguse nupukuseses mainitud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lg 2 punktile b, mis võimaldab vähemalt Komisjoni hinnangul liikmesriikidel hüvitada ettevõtjatele kahju, mis tuleneb otseselt praegustest erakorralistest asjaoludest, sh lennundus- ja turismisektoris. 

Kolmandaks selgitab Komisjon, eelkõige Itaalia olukorrale viidates, et Euroopa Liidu toimimise leping võimaldab Komisjonil heaks kiita ka muid riigiabimeetmeid, kui liikmesriigi majandus on tõsiselt häiritud. Komisjon on sel teemal välja töötamas ka eraldi suuniseid. 

Komisjon on asunud pretsedenditult kiiresti tegutsema. Heaks näiteks on Taani loodud riigiabiskeem üle 1000 osalejaga ärajäänud ürituste korraldajatele, mille Komisjon 24 tunniga heaks kiitis eelviidatud artikli 107 lg 2 punkti b alusel (vt SIIN). 

Kokkuvõttes tundub, et vähemalt Euroopa Komisjoni taha koroonaviirusega seotud kahju leevendamine ei tohiks jääda. Eesti riik saab nüüd kas või Taanist eeskuju võtta, et oma riigi ettevõtjaid ja elanikke abistada. 

TRINITI advokaatide pidevalt täienevaid ning eriolukorras soovitusi andvad postitused leiate siit: https://triniti.ee/covid-19-koroonaviirus/