Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Konkurentsiõigus võib piirata piirangute kehtestamist koostööpartnerile (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Konkurentsi kahjustav kokkulepe on teatavasti reeglina keelatud. Tavapäraselt ollakse harjunud konkurentsi kahjustavana käsitlema otseste konkurentide vahelisi nn horisontaalseid kokkuleppeid. Nõnda on ehk kõigile selge ja ilmne, et konkurentide vahel hindu kooskõlastada ei tohi. Samas, ehkki vertikaalsete ehk turu erinevatel tasanditel tegutsevate ettevõtjate vaheliste kokkulepete osas on Eesti ja Euroopa Liidu õigus märksa leebem, tuleb meeles pidada, et ka siin pole suhted partneritega päris vabad. 

 width=

Euroopa Komisjon karistas hiljaaegu Hispaania hotelliketti Meliá ligi 6,7 miljoni eurose trahviga. Trahvi rakendamise põhjustas asjaolu, et Meliá ja reisibüroode vahelistes lepingutes sisaldus klausel, mille kohaselt oli konkreetsel reisibürool võimalik Meliá hotellidesse broneeringuid teha üksnes kindlate riikide tarbijate jaoks. Reisibüroodel puudus vaba võimalus müüa hotellibroneeringuid muudes Euroopa Liidu liikmesriikides, muu hulgas ei olnud võimalik teiste liikmesriikide tarbijate päringute põhjal pakkumisi teha. Nimetatud piirangu tulemusena puudus tarbijatel võimalus broneerida hotelle parimate võimalike hindadega näiteks teiste liikmesriikide reisibüroode kaudu. Loo õiguslik taust seisneb lihtsustatult selles, et kui aktiivse edasimüügi piirang on vertikaalsetes kokkulepetes üldjuhul lubatav, siis passiivne edasimüügipiirang ehk keeld väljaspool oma nö tegutsemispiirkonda asuvate klientide omaalgatuslikele päringutele vastata reeglina mitte. 

Kokkuvõttes tasub mistahes ettevõtjatevahelist kokkulepet sõlmides hetkeks kaaluda tingimuste konkurentsiõiguslikku lubatavust.