Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Konkurentsiõigus ja topelt karistamise vältimise põhimõte (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Kui on põhjust arvata, et ettevõtja on rikkunud konkurentsireegleid, siis sõltuvalt rikkumise olulisusest, võivad ametiasutused seda menetlema hakata nii siseriiklikult kui EL tasandil. Mitme menetluse ja seega ka mitme potentsiaalse sanktsiooni määramise puhul tekib küsimus, kas ja kuidas on see kooskõlas topelt karistamise vältimise ehk ne bis in idem põhimõttega. Euroopa Liidu Kohus käsitles seda küsimust oma hiljutises Slovak Telekom lahendis.

 width=

Slovak Telekom, Slovakkia juhtiv telekomifirma, sai 2009.a Slovakkia konkurentsiametilt trahvi ligi 18 miljonit eurot, kuna kuritarvitas oma turgu valitsevat seisundit telefoniteenuste ja väikese kiirusega (dial-up) Interneti-juurdepääsu teenuste hulgi- ja jaemüügiturul.

Lisaks sai Slovak Telekom 2014.a trahvi Euroopa Komisjonilt ligi 40 miljonit eurot, kuna kuritarvitas oma turgu valitsevat seisundit lairiba juurdepääsuteenuste hulgimüügiturul.

Sellest tekkis küsimus, mis edastati eelotsuse tegemiseks Liidu Kohtule, kas antud juhul pole tegemist topelt karistamise vältimise põhimõtte (ne bis in idem) rikkumisega, kuna nii Euroopa Komisjon kui Slovakkia konkurentsiamet leidsid, et Slovak Telekom on kuritarvitanud oma turgu valitsevat seisundit telekommunikatsiooniteenuste turul.

Oma 25. veebruari 2021.a otsuses (Slovak Telekom a.s. v Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, C-857/19) märkis Euroopa Liidu Kohus, et kui Euroopa Komisjon algatab menetluse uurimaks rikkumisi, mis on identsed nendega, mille uurimiseks on siseriiklik menetlus algatatud, siis vastavalt EL konkurentsireeglitele kaotavad siseriiklikud asutused sellises olukorras oma pädevuse.

Identsus ne bis in idem põhimõtte osas tähendab seda, et tegemist peab olema:

  • menetlusega sama ettevõtja suhtes,
  • samade konkurentsireeglite rikkumise osas,
  • mis on toimunud samal kaubaturul,
  • samal ajaperioodil.

Kuna antud kaasustes (eeldusel, et need jäävad kehtima) olid Euroopa Komisjoni ja Slovakkia konkurentsiameti menetlused suunatud erinevatel kaubaturgudel toime pandud rikkumiste uurimisele, siis topelt karistamise vältimise põhimõte ei kohaldu.

Slovak Telekomi põhivaidluses, kus trahvi määramine vaidlustati (millele viitab oma varasemas konkurentsiõiguse nupukeses ka Tanel Kalaus) ei ole veel lõplikke otsuseid tulnud.