Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Kohtud peavad eriolukorra ajal ka virtuaalistungeid

Eriolukord on sundinud ka kohtuid uue olukorraga kohanema, et istungeid mitte määramata ajaks edasi lükata. TRINITI advokaadid esindasid hiljuti klienti Tallinna Halduskohtu virtuaalistungil ning võib tõdeda, et kõik toimis ja mõningased tehnilised nüansid ei takistanud asja sisulist arutamist. Kiireloomuliste vaidluste lahendamisel on virtuaalistung kindlasti parem valik kui asja kirjalik menetlus. Tavapärase ja virtuaalistungi pidamises sisulisi erinevusi ei ole. Oma sisult sarnaneb see tavapärase videokonverentsiga, kohtunik on kohtusaalis, menetlusosalised oma kodukontorites ning seisukohad esitatakse reaalajas online-ühenduse kaudu. Õigusemõistmise toimimise tagamiseks on selline võimalus eriolukorras vajalik ning loodame, et järgneval korral rakendatakse selliseid lahendusi kiiremini, nö juba eriolukorra esimestel päevadel.