Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Kartellidest autotööstuses (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Autotööstus ja kartellid on Euroopa tasandil viimastel aastatel palju tähelepanu pälvinud. Sestap polegi imestada, et viimane suurem kartellijuhtum on taas seotud autodega. Sedapuhku autoosade tootmise valdkonnast, täpsemalt olid vaatluse all kõiksugu autoustega seotud vidinad (lingid, aknatõstukid jms).  

 width=

Täpsemalt olid kartelli (õigemini kaks eristatavad kartelli) moodustanud Kanadas paiknev Magna ning Saksamaa Brose ja Kiekert. Kui need nimed ei ole tuttavad, siis nende kliendid, Daimler grupp ja BMW ehk juba on. Kolm autoseadmete tarnijat kooskõlastasid oma hinnakäitumist ja vahetasid tundlikku äriteavet. Eesmärk oli mõistagi säilitada igaühe senine tegevus ja vältida tarnete valitseva hinnataseme halvenemist. Kooskõlastamine toimus koosolekute, telefonikõnede või e-kirjavahetuse kaudu. Seejuures toimumisajaks olid aastad 2009-2012. 

Magna sai mõlema kartelli paljastamise eest täieliku puutumatuse, vältides seeläbi ca 6 miljoni euro suurust trahvi. Brose ja Kiekerti trahve vähendati koostöö tegemise alusel. Lõpuks sai Brose 3,2 miljonit ja Kiekerti ligi 15 miljonit eurot trahvi. 

Mis võiks kokkuvõttes olla kaasuse õppetundideks? Esiteks, autotööstusega seonduv on jätkuvalt Euroopa Komisjoni luubi all. Teiseks ja mis on kartellide puhul juba vast üldteada – esimene „kaebaja“ võib pääseda karistuseta. Kartelli puhul räägime muidu karistustest kuni 10% ulatuses ettevõtja käibest (just käibest, mitte kasumist). Kolmandaks, ajatelge vaadates saavad tänased vähemalt rahvusvahelised kartellid paljastatud alles aastate pärast.