Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Hoiu-laenuühistu ERIAL ümberkujundamisest ja saneerimisest

TRINITI vandeadvokaadid Ain Kalme ja Katri Tomson jagavad mõtteid hoiu-laenuühistu ERIAL olukorra teemadel.

Suurt tähelepanu on viimasel ajal pälvinud hoiu-laenuühistuga ERIAL toimuv. Detsembris teatati hoiu-laenuühistu liiketele väljamaksete peatamisest. ERIAL ise kinnitas, et kõik on parimas korras. Prokuratuur uurib võimalikku hoiustajate raha omastamist. Põnevaks läks asjade käik veebruaris, kui liikmed said krüptilise teate, mille järgi kaks juhatuse liiget on astunud tagasi, ERIAL on kaotanud tegevusloa ning liikmete huvide kaitseks kujundatakse hoiu-laenuühistu ERIAL ümber tavaliseks tulundusühistuks.

 width=

Kübaratrikk põhikirja muutmisega

Sama kirjaga tehti liikmetele ettepanek hääletada otsuse poolt, millega kinnitada tulundusühistu ERIAL põhikiri (s.t. muuta senine hoiu-laenuühistu tavaliseks ühistuks) ning saadeti liikmetele vastavad hääletuslehed. Selle eesmärgi saavutamisel oleksid liikmed võinud ennast leida juba tavalise tulundusühistu liiketena ilma hoiu-laenuühistu liikmete seaduses toodud kaitseta. Siinjuures ei soovi spekuleerida, kuidas ERIAL oleks käitunud liikmete hoiustega intressiga 12% aastas. Sellel korral jäi otsus häälte vähesuse tõttu vastu võtmata.

Meenutame, et hoiu-laenuühistu on finantseerimisasutus, mille muutmist muude vormi on seadus rangelt piiranud. Näiteks hoiu-laenuühistu jagunemine ei ole lubatud; hoiu-laenuühistu ühinemine võib toimuda vaid uue hoiu-laenuühistu asutamisega või hoiu-laenuühistu ühinemise teel teise hoiu-laenuühistuga. Hoiu-laenuühistud võivad ühineda ka selliselt, et asutavad ühistupanga vastavalt krediidiasutuste seaduse sätetele. Hoiu-laenuühistute tegevusele tulenevad seadusest mitmed piirangud, mille eesmärgiks on kaitsta ühistu liikmete ehk hoiu-laenuühistu klientide huve. Tavalisele tulundusühistule seadus spetsiifilisi erisusi seadus ette ei näe, mistõttu ei ole tagatud ka liikmete kaitse.

Seega ei ole hoiu-laenuühistu seaduse mõte võimaldada hoiu-laenuühistu muutmist tavaliseks tulundusühistuks, mis ei ole enam finantseerimisasutus. ERIAL soovis asetada kübarasse hoiu-laenuühistu ja välja tõmmata kinnisvaraga tegeleva tavalise tulundusühistu.

Kaval plaan saneerimisega

ERIALi avaldustest võib välja lugeda, et seda plaani ei ole aga maha maetud ning saneerimismenetluses püütakse sama tulemust saavutada, ehk siis finantseerimisasutus muuta tavaliseks tulundusühistuks. Siinjuures peab märkima, et ka saneerimise mõtteks ei ole ettevõtte vormi muutmine, vaid ikka võlgade ümberkujundamine ja ajatamine.

Hoiu-laenuühistu saneerimine

Kui hoiu-laenuühistu on sattunud raskustesse, ei ole iseenesest midagi erakordset, kui proovitakse asja päästmiseks minna saneerimise teed. Harju Maakohus algatas ERIALi saneerimisemenetluse märtsi alguses.

Saneerimise eesmärk on abinõude rakendamine, mille tulemusel saavad ettevõtte majandusraskused ületatud ja edaspidine tegevus jätkuda. Saneerimismenetluse olemus on eelkõige juba sissenõutavaks muutunud võlgade restruktureerimine. Põhimõtteliselt on võimalik ka edasiulatuvalt muuta nii laenu- kui hoiuselepinguid.

Arvestama peab, et saneerimiskava vastuvõtmiseks on vaja vähemalt poolte võlausaldajate nõusolekut, kusjuures nende nõuded peavad kokku moodustama vähemalt 2/3 kõigi nõuete summast. Vastuvõetud ja kohtu poolt kinnitatud saneerimiskava on kohustuslik ka nendele võlausaldajatele, kes hääletasid kava vastu, st enamus otsustab vähemuse nõuete üle. Saneerimiskavaga luuakse sisuliselt olemasoleva nõude kõrvale uus võlasuhe, mille täitmine hakkab toimuma kava järgi. Kui kava täidetakse, loetakse täidetuks ka esialgne nõue.

Kokkuvõtteks

ERIAL on jõudnud saneerimise algusesse. ERIALi hoiustajate saatus sõltub suuresti sellest, kas saneerimiskava kinnitatakse (s.o. kas liikmed hääletavad selle poolt) ja kas kava täitmine tegelikkuses töötab. Kindlasti on tegemist keerukate õigus – ja majandusküsimustega, mis paljudele hoiustajatele kerged mõista ei ole. Välistada ei saa liikmetele suunatud ilustatud uudiste esitamist.

Advokaadibürool TRINITI on pikaaegne kogemus saneerimiste nõustamisel. Kui Sul tekkis eelnevaga seoses küsimusi või vajad abi, võid alati meiega ühendust võtta siin.

Saneerimismenetluse ajatelg: width=