Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Grupierandite uued tuuled – avalda arvamust Euroopa Komisjonile!(TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Euroopa Liidu õiguses on konkurentsi piiravad kokkulepped põhimõtteliselt keelatud ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 101 näeb sellest üksikud erandid. Vt. artikkel 101 lg 3 erandite osas (link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT)

 width=

Lihtsustatuna – teatud kokkulepped või otsused või kooskõlastatud tegevused (kas üksikjuhtumina või liikidena) on aktsepteeritavad isegi, kui nad piiravad konkurentsi. See lubatav „nõelasilm“ on äärmiselt väike ning Euroopa Liit on ka kehtestanud rea määruseid ja juhiseid selliste lubatavate kokkulepete liikide osas (nn grupierandid).

Kaks horisontaalse grupierandi määrust (horisontaalne on kokkulepe konkurentide või võimalike konkurentide vahel), mis käsitlevad teatavaid liiki teadus- ja arenduskokkuleppeid (määrus nr 1217/2010) ning teatud spetsialiseerumiskokkuleppeid (määrus nr 1218/2010) lõpetavad oma kehtivuse 31. detsember 2022.a. Olgugi, et teoreetiliselt on võimalik nende tähtaega pikendada või lihtsalt lasta lõppeda, siis on juba praegu pigem selge, et nad on põhimõtteliselt vajalikud, aga ligi dekaad tagasi vastuvõetud määrused on ajale ja arengule alla jäänud.

Turuosalised on välja toonud eelkõige, et määruste uuendamise vajadus tuleneb majanduse digitaliseerimisest, veebiplatvormide tugevusest, kasvavast kliimamuutuste ohust, aga ka tajutavast vajadusest suurema teadus- ja arenduskoostöö järele.

Igaüks, kes soovib oma arvamust avaldada, saab seda teha kuni 12.veebruarini 2020.a. Täiendavat informatsiooni leiab siit: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4715393/public-consultation_en