Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Getter Ulla TRINITI praktikaprogrammist – ühiselt ambitsioonikate eesmärkide poole!

Keset hoogsat praktikale kandideerimise perioodi toimus märtsis TRINITI foorumilaud, kus mul tekkis esimene huvi TRINITI vastu ja soov saada büroost rohkem teada. CV koos motivatsioonikirjaga läks teele ja järgmine samm oli juba õigusmängu päev TRINITI büroos. Alles sel päeval sain ma aru, kui väga tahan just TRINITIsse praktikale saada.

Praktikandist kolleegiks

Esimese asjana üllatas mind väga positiivselt see, kui põhjalik on praktikale kandideerimise protsess. Tavaline CV, motivatsioonkiri ja vestlus ei ole piisav, on terve päev Sinuga tutvumiseks, hinnatakse sobivust, lahendatakse ülesandeid ja pannakse proovile teiste kandidaatidega. Selline pühendumus näitab, et uut liiget valitakse väga hoolikalt ning esikohal on kogu tiimi koostöö sujumine. Võistlesin ja võitlesin ning osutusin valituks.

 width=

Kaks ootust, mille täitumist soovisin

Enne praktika algust mõtlesin enda jaoks välja, mida ma sellelt praktikalt ootan. Mul oli kaks soovi, millega TRINITIsse tulin.

Esiteks soovisin ma saada võimalikult palju uusi teadmisi ning oskusi. Ja kõike seda ma ka sain. Võiks arvata, et II kursuse lõpetanule ei anta suuri ja vastutusrikkaid ülesandeid, kuid mul oli võimalus teha kõike, millele “ja” ütlesin. Viie nädala jooksul sain end proovile panna pakkumise koostamisel, kliendimemode tegemisel, õiguslike hinnangute kirjutamisel, kohtudokumentide koostamisel, äriregistris avalduste esitamisel jpm. Lisaks sain suhelda ametiasutustega, osaleda kohtuistungil ja kliendikohtumisel.

Teiseks suureks sooviks, isegi natukene mure, oli saada osaks kollektiivist. Ja ka see ootus täitus uskumatult hästi. Esimesest päevast alates ja kogu viis nädalat jagasin kabinetti büroo juhtivpartneriga. Usun, et see on võimalus, mida pakuvad väga vähesed advokaadibürood. Viie nädala jooksul sain lisaks õigusülesannetele ka n-ö „trinitlase” koolituse. Mulle tutvustati büroo väärtusi, toimimise põhimõtteid ning erinevaid eeldusi ja oskusi saamaks heaks advokaadiks. See omakorda aitas minul saada aru oma tuleviku soovidest ning eesmärkidest ja võimalusest areneda koos bürooga. TRINITI üheks suurimaks väärtuseks on seal töötavad inimesed. Alates esimest päevast tundsin, et mind võetakse omaks. Suhtumine minusse oli üdini positiivne ja vastutulelik, ühisüritused andsid praktika kogemusele väga palju juurde. TRINITI üks põhimõtetest on, et neil on kliendi jaoks aega. Nii nagu neil on kliendi jaoks aega oli neil ka minu jaoks aega.  Alati, kui mul oli küsimus, oli kolleegil aega ja tahtmist mulle asja selgitada ja omavahel arutada, et mul oleks võimalus paremini aru saada ja seeläbi areneda. Sellise tiimiga on hommikul tööle tulemine ainult rõõm.

TRINITI kogemus

TRINITIs tehakse asju teisiti ja tehakse ära. Siit saadav kogemus on ainulaadne ja ülimalt väärtuslik. Areng on garanteeritud ning kollektiiv suurepärane, minu ootused igal juhul täitusid.